Till sidans innehåll

Måste alla svara på frågorna?

De allra flesta 18-åringar ska lämna uppgifter till beredskapsunderlaget, men inte alla.

Som svensk medborgare måste du det år du fyller 18 år lämna uppgifter om dig själv i det webbaserade beredskapsunderlaget. Uppgifterna i underlaget använder vi för att bedöma vilka som ska kallas till mönstring.

Alla behöver däremot inte svara på frågorna i beredskapsunderlaget. Du behöver inte svara om du...

  • är svensk medborgare och bor utomlands
  • har någon skada eller sjukdom som gör att du inte kan komma i fråga för inskrivning till tjänstgöring
  • är intagen för vård (psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård och sluten ungdomsvård)

Varje år får vi underlag från Skatteverket om folkbokföring samt uppgifter från bland andra vårdinrättningar, kommuner och Försäkringskassan. Detta är vårt underlag när vi ska bedöma vilka som inte behöver lämna uppgifter till beredskapsunderlaget.

Får du ändå ett brev med inloggningsuppgifter från oss måste du svara på frågorna i beredskapsunderlaget.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-03-31

Skriv ut