Till sidans innehåll

Vad händer efter att jag svarat?

Tidigast i slutet av juni, när du och alla andra har svarar på frågorna i beredskapsunderlaget, får du veta om du ska kallas till mönstring eller inte eller om du är reserv.

Vi använder uppgifterna i beredskapsunderlaget för att bedöma vilka som har bäst förutsättningar att klara en grundutbildning med värnplikt. För att ha förutsättning att klara utbildningen ska du framför allt vara frisk. Din motivation och ditt intresse till grundutbildning med värnplikt är faktorer som också påverkar när vi bedömer vilka som ska mönstra.

Beskedet om du ska kallas till mönstring eller inte eller om du är reserv finns på minsida.rekryteringsmyndigheten.se tidigast i slutet av juni. Använd lösenordet i brevet du fick från oss eller logga in med e-legitimation. Har du angett ditt mobilnummer eller din mejladress när du lämnade uppgifter i beredskapsunderlaget får du ett meddelande från oss när du kan läsa ditt besked.

Står det i ditt besked att du ska mönstra får du en kallelse till mönstring drygt två månader innan själva mönstringsdagen. Står det i beskedet att du inte ska mönstra behöver du inte göra något mer.

Blev du inte uttagen till mönstring men är intresserad av ett jobb i Försvarsmakten kan du söka till den militära grundutbildningen. Läs mer om grundutbildningen på Förvarsmaktens webbplats.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-03-31

Skriv ut