Till sidans innehåll

Vanliga frågor och svar

Har du frågor om beredskapsunderlaget och mönstring? Börja då med att ta en titt på den här sidan. Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren här.  

REGERINGENS BESLUT

Regeringen har bestämt att man ska mönstra igen. Vad innebär det för mig?

Regeringen har återinfört skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt. Det innebär att efter att du har lämnat uppgifter till beredskapsunderlaget kan du bli kallad till mönstring. Uppfyller du kraven kan du sedan bli inskriven till en värnpliktsutbildning. Alla 18-åringar ska svara på frågorna i beredskapsunderlaget. Blir du sedan kallad till mönstring måste du komma och blir du inskriven till grundutbildning med värnplikt måste du genomföra utbildningen.

Frivillighet eller plikt - vad är det som gäller?

Regeringen har bestämt att vi ska ha ett system som kombinerar frivillighet med plikt. Det innebär att du som 18-åring kan bli kallad till mönstring och bli inskriven till grundutbildning med värnplikt. Är du 19 år eller äldre och inte har genomfört en militär utbildning tidigare kan du söka frivilligt till grundutbildningen.

Har man rätt att vara vapenfri? Hur gör man då?

Alla som är totalförsvarspliktiga har rätt att ansöka om att få vara vapenfri. Vill man vara vapenfri måste man göra en ansökan på en särskild blankett som finns på vår webbplats

Vad innebär det att plikten är könsneutral?

Det betyder att lagen om totalförsvarsplikt gäller lika för både kvinnor och män. Blir du kallad till mönstring måste du komma - oavsett om du är kvinna eller man. Samma sak gäller om du blir inskriven till grundutbildning med värnplikt. 

Är det inte lite väl tufft att tvingas betala böter eller hamna i fängelse om man inte kommer till mönstringen eller utbildningen? Ska det inte vara frivilligt?

Jo, det kan nog upplevas som hårt. Men lagstiftningen är tydlig med vilka påföljderna blir om man inte uppfyller sina skyldigheter.

Samtidigt är vi faktiskt skyldiga att informera om vad lagen om totalförsvarsplikt innebär och hur den kan påverka dig. Vi kan inte låta bli att berätta om olika påföljder bara för att de kan upplevas som tuffa.

BEREDSKAPSUNDERLAGET

Vad är beredskapsunderlaget och var hittar jag det?

Beredskapsunderlaget är ett formulär på webben med frågor om hälsa, fysiska förutsättningar, personliga egenskaper, utbildning, intressen och inställning till grundutbildning med värnplikt. Beredskapsunderlaget finns på minsida.rekryteringsmyndigheten.se. Är du född 1999 får du ett brev från oss med inloggningsuppgifter i april eller maj.

Du loggar in med e-legitimation eller koderna som finns i brevet. 

Kan jag svara på frågorna i beredskapsunderlaget redan nu?

Nej. Är du född 1999 får du ett brev med inloggningsuppgifter till beredskapsunderlaget från oss i april eller maj. Efter att du har fått brevet kan du svara på frågorna. Det gäller även om du har e-legitimation.

Vem ska svara på frågorna i beredskapsunderlaget?

Nästan alla svenska medborgare som fyller 18 år under året. Du kan läsa mer här om vilka som inte behöver lämna uppgifter till beredskapsunderlaget.

När får jag veta hur det har gått?

Du får ett besked från oss i slutet av juni. I beskedet står det om du kommer att kallas till mönstring eller inte. 

Om jag inte kan svara på frågorna på webben - hur gör jag då?

Det kommer att finnas en pappersversion som du kan beställa från Rekryteringsmyndigheten. Telefontider och kontaktuppgifter hittar du under Kontakta oss.

Jag är tjej och har absolut inga planer på att bli soldat. Då behöver jag väl inte svara på frågorna?

Jo, både kvinnor och män är skyldiga att svara på frågorna i beredskapsunderlaget.

Varför måste alla svara på frågorna?

Vi använder uppgifterna i beredskapsunderlaget för att bedöma vilka som ska kallas till mönstring. Utifrån uppgifterna väljer vi ut och kallar de som har bäst förutsättningar att klara en värnpliktsutbildning.

Kan jag slippa att svara på frågorna i beredskapsunderlaget?

Nej, som svensk medborgare lyder du under lagen om totalförsvarsplikt. Rekryteringsmyndigheten har rätt att begära in de uppgifter som behövs för totalförsvarets beredskap. Det är viktigt att du svarar noggrant och ärligt på alla frågorna.

Läs mer om lagen om totalförsvarsplikt under Plikten idag.

Hur lång tid har jag på mig att svara på frågorna i beredskapsunderlaget?

Du ska svara senast 14 dagar efter att du har fått brevet med inloggningsuppgifter.

Vad händer om jag inte svarar i tid?

Om du av någon anledning inte svarar inom 14 dagar får du en påminnelse från Rekryteringsmyndigheten. Svarar du inte överhuvudtaget, kan du tvingas att betala ett vite (penningbelopp).

MÖNSTRINGEN

När får jag veta om jag ska mönstra?

Du får ett besked från oss i slutet av juni. Du kan logga in till minsida.rekryteringsmyndigheten.se för att läsa ditt besked. I beskedet står det om du ska kallas till mönstring eller inte. 

När får jag kallelsen till mönstring?

Vi skickar kallelsen ungefär två månader innan du ska mönstra. De som ska mönstra först kommer att få sina kallelser i juli.

Vad gör man på mönstringen?

Du mönstrar hos oss på Rekryteringsmyndigheten. Under din mönstringsdag får du träffa bland annat en sjuksköterska, en läkare, en psykolog och en inskrivningshandläggare. Mönstringen består av olika tester, undersökningar och bedömningar.

Under mönstringen vill vi ta reda på om du uppfyller kraven för att bli inskriven till grundutbildning med värnplikt. Vi vill också försäkra oss om att du har alla förutsättningar att klara utbildningen så att du inte skadar dig - varken under utbildningen eller i de uppgifter som du utbildas för.

I slutet av mönstringen får du träffa en inskrivningshandläggare. Du och handläggaren går igenom dina resultat från mönstringen och tillsammans hittar ni en utbildningsplats och en befattning som passar för dig. Finns det ingen utbildning som motsvarar dina resultat blir du inskriven i utbildningsreserven.

Var ska jag mönstra?

Det beror på var i landet du bor. Du som mönstrar under 2017 gör din mönstring i Stockholm, Göteborg eller Kristianstad. Från och med 2018 är det istället mönstring i Stockholm eller Malmö.

Om tiden i kallelsen inte passar, kan jag byta tid då?

Ja. Om den tid du har fått inte funkar för dig kan du boka en ny tid. Du kan logga in på minsida.rekryteringsmyndigheten.se för att boka om din tid.

Hur funkar det med resor, mat och boende under mönstringen?

Beroende på var i landet du bor så betalar vi din resa till och från mönstringen. Har du rätt till gratis resa kan du boka din resa på minsida.rekryteringsmyndigheten.se. 

Det finns möjlighet att övernatta i anslutning till våra lokaler om du till exempel behöver resa till mönstringen dagen innan eller om din mönstring startar mitt på dagen och sträcker sig över två dagar.

Under mönstringen får du lunch. Sover du över ingår även övriga måltider.

Hur förbereder jag mig bäst inför mönstringen?

Två saker: träna och läs på! Se till att vara i bra fysisk form inför mönstringen. Träna både kondition och styrka, till exempel löpning, cykling och styrketräning. Då ökar dina chanser att få den utbildningsplats du är intresserad av. Brukar du träna regelbundet och känner dig i bra form räcker det. Se också till att ha sovit och ätit ordentligt inför mönstring.

Förbered dig inför samtalet med inskrivningshandläggaren genom att läsa på om olika utbildningar. Du hittar information om utbildningarna på jobb.forsvarsmakten.se.

Vad händer om jag inte kommer till mönstringen?

Kan du inte komma och mönstra den tid vi har erbjudit kan du boka om din tid på minsida.rekryteringsmyndigheten.se. Om du får en kallelse till mönstring och sedan väljer att inte komma kan det bli fråga om åtalsanmälan.

GRUNDUTBILDNING MED VÄRNPLIKT

Hur lång är utbildningen?

9 eller 11 månader beroende på vilken utbildning du ska genomföra. Läs mer om Försvarsmaktens utbildningar på jobb.forsvarsmakten.se.

Var kan jag göra utbildningen?

Försvarsmakten genomför utbildningen på olika platser i landet. Läs mer om Försvarsmaktens utbildningar på jobb.forsvarsmakten.se.

Måste jag göra utbildningen?

Ja. Om du vid mönstringen uppfyller kraven och blir inskriven till grundutbildning med värnplikt så måste du göra utbildningen.

Vad händer om jag inte genomför värnpliktsutbildningen?

Om du vid mönstringen bedöms lämplig och du blir inskriven till en värnpliktsutbildning är du skyldig att genomföra utbildningen. Om du inte kommer till utbildningsstarten eller om du avbryter utbildningen utan giltigt skäl kan det bli fråga om böter eller fängelse.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-03-03

Skriv ut