Till sidans innehåll

Antagningsprövningen

När din ansökan och ditt rekryttest är godkända är det dags för antagningsprövning vid någon av Rekryteringsmyndighetens enheter för prövning i Stockholm eller Kristianstad.

Antagningsprövningen börjar som regel med teoretiska prov och fortsätter med sjuksköterskans förundersökning samt fysiska tester, medicinska undersökningar och samtal med psykolog.

Observera! Blir du inte godkänd i ett moment i antagningsprövningen är det inte säkert att du får fortsätta med de andra momenten. Klarar du inte nivån för godkänt i ett moment gör vi en individuell bedömning. Den kan innebära att du antingen får fortsätta eller får avbryta prövningen.

När samtliga tester, undersökningar och samtal är avklarade och läkaren har gjort den sammanfattande tjänstbarhetsbedömningen är det dags för yrkesvägledaren. Yrkesvägledaren prövar om du som har sökt kan antas preliminärt till den militära grundutbildningen.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-08-29

Skriv ut

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på hur antagningsprövningen till Försvarsmaktens militära grundutbildning går till? Kolla in filmen! (Länk till Youtube.)

Träna

Se till att du är förberedd inför både antagningsprövningen och utbildningen genom att träna. Läs mer om hur du tränar på bästa sätt på jobb.forsvarsmakten.se.

Boka tid


Logga in till Min sida för att boka tid för antagningsprövning eller för att se hur långt du har kommit med din ansökan.