Till sidans innehåll

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Här finner du information om hur Rekryteringsmyndigheten behandlar dina personuppgifter i samband med medicinsk och psykologisk prövning till grundläggande polisutbildning.

Rekryteringsmyndigheten utför testerna på uppdrag av Polismyndigheten.

Rekryteringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig

Rekryteringsmyndigheten ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Det innebär bland annat att vi ska se till att uppgifterna behandlas korrekt och att obehöriga inte kan ta del av dem.

Vad ska uppgifterna användas till?

Syftet är att inhämta ett relevant underlag för att kunna ta ut de som är bäst lämpade av dem som har sökt till polisutbildningen. Uppgifterna kan även komma att användas för att följa upp och kontrollera testverksamheten.

De här uppgifterna behandlar vi

Förutom basuppgifter som namn, personnummer och adress behandlar Rekryteringsmyndigheten samtliga uppgifter från de medicinska och psykologiska undersökningarna och testerna.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Det är bara de medarbetare vid Rekryteringsmyndigheten och Polismyndigheten som behöver dina uppgifter för att lösa sina arbetsuppgifter som får ta del av dem.

Rekryteringsmyndigheten är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. De flesta uppgifterna från den medicinska och psykologiska prövningen lämnar vi däremot inte ut till någon utomstående. De är sekretessbelagda enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Du har rätt att få veta vilka uppgifter Rekryteringsmyndigheten har om dig

En gång varje år har du rätt att gratis få besked om vilka uppgifter Rekryteringsmyndigheten har om dig (registerutdrag). Du måste göra en skriftlig begäran och underteckna den. Du kan alltså inte skicka den som e-post.

Du kan också begära att vi rättar, spärrar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

Samtycke

I och med att du påbörjar medicinsk och psykologisk prövning samtycker du till att

  • Rekryteringsmyndigheten behandlar dina personuppgifter för att kunna ta ut de bäst lämpade för polisutbildningen och för att följa upp testverksamheten samt att
  • Rekryteringsmyndigheten efter medicinsk och psykologisk prövning överlämnar personuppgifterna till Polismyndigheten för bedömning.

Kontaktuppgifter

Namn: Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet
Organisationsnummer: 202100-4771
Postadress: Karolinen, 651 80 Karlstad
Besöksadress: Våxnäsgatan 10
Telefon: 0771-24 40 00
E-post: exp@rekryteringsmyndigheten.se

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2015-04-24

Skriv ut