Till sidans innehåll

Snabbfakta om Rekryteringsmyndigheten

Pliktverket blev Rekryteringsmyndigheten den 1 januari 2011. Namnbytet berodde på att myndigheten fick nya uppgifter när riksdagen beslutade att försvarets personalförsörjning ska bygga på frivillighet och inte på plikt.

Rekryteringsmyndigheten är en civil myndighet under Försvarsdepartementet.

Christina Malm är Rekryteringsmyndighetens generaldirektör och vi finns på tre orter - Malmö, Stockholm och Karlstad.

Bland våra närmare 145 medarbetare finns till exempel läkare, sjuksköterskor, psykologer, systemtekniker och systemutvecklare, personalhandläggare och medarbetare som handlägger krigsorganisationer, ekonomer och kommunikatörer.

Vår verksamhet finansieras med anslag och avgifter för uppdrag, som vi utför för andra myndigheter och organisationer inom totalförsvaret.

I vårt läkarhandlingsarkiv har vi journaler med medicinska uppgifter på alla som är födda 1946 eller senare och har mönstrat eller antagningsprövat vid Värnpliktsverket eller Pliktverket. I arkivet finns uppgifter om mer än 3 miljoner personer.

Rekryteringsmyndighetens uppgifter

  • Vi administrerar ansökningarna till Försvarsmaktens utbildningar och sköter delar av urvalsprocessen. Vi testar också bland andra elever till polisutbildningen och personal till Kriminalvården, SOS Alarm, Tullen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  • Varje år samlar vi in uppgifter om svenska 18-åringars personliga förhållanden i ett webbaserat mönstringsunderlag. Ungdomarnas uppgifter använder vi som underlag för att bedöma om de ska mönstra. 
  • Vi redovisar totalförsvarets personal och för register över dem som är krigsplacerade.
  • Vi skriver in totalförsvarspliktiga för värnplikt eller civilplikt.
  • Vi prövar ansökningar om rätt att vara vapenfri.

 

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2017-08-11

Skriv ut