Till sidans innehåll

Plikten idag - så påverkar den dig!

Våren 2010 bestämde riksdagen att vissa delar av lagen om totalförsvarsplikt ska vara vilande.

Idag gäller att:

  • Ingen längre måste mönstra och göra värnpliktsutbildning
  • Alla 18-åringar - både kvinnor och män - ska lämna uppgifter till beredskapsunderlaget
  • Vill du jobba i Försvarsmakten söker och genomför du den frivilliga militära grundutbildningen.


Är du 18 år och svensk medborgare måste du lämna uppgifter om dig själv till beredskapsunderlaget, ett webbaserat frågeformulär. Om regeringen beslutar att åter införa skyldigheten att mönstra och tjänstgöra i försvaret kommer vi att använda dina uppgifter för att bedöma om du har förutsättningar att klara utbildningen. Har du det, kommer vi att kalla dig till mönstring.

Om det återigen blir obligatoriskt att mönstra gäller det alla 18-åringar – både kvinnor och män.

Är du intresserad av den frivilliga militära grundutbildningen ansöker du hos Försvarsmakten.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-02-09

Var den här informationen till hjälp?
Skriv ut