Till sidans innehåll

Vanliga frågor och svar

Har du frågor om beredskapsunderlaget? Börja då med att ta en titt på den här sidan. Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren här.  

Vad är beredskapsunderlaget och var hittar jag det?

Beredskapsunderlaget är ett formulär på webben med frågor om hälsa, fysiska förutsättningar, personliga egenskaper, utbildning och fritidsintressen. Beredskapsunderlaget kommer att finnas på vår webbplats från och med april 2017.

Du loggar in med e-legitimation eller koderna som finns i brevet du får från Rekryteringsmyndigheten. 

Vem ska svara på frågorna i beredskapsunderlaget?

Nästan alla svenska medborgare som fyller 18 år under året. Du kan läsa mer här om vilka som inte behöver lämna uppgifter till beredskapsunderlaget.

När får jag veta hur det har gått?

Om regeringen beslutar att återinföra skyldighet att mönstra skickar vi ut besked under juli om du kommer att bli kallad till mönstring eller ej.

Om jag inte kan svara på frågorna på webben - hur gör jag då?

Det kommer att finnas en pappersversion som du kan beställa från Rekryteringsmyndigheten. Telefontider och kontaktuppgifter hittar du under Kontakta oss.

Jag är tjej och har absolut inga planer på att bli soldat. Då behöver jag väl inte svara på frågorna?

Jo, både kvinnor och män är skyldiga att svara på frågorna i beredskapsunderlaget.

Varför måste alla svara på frågorna?

När regeringen beslutar att återinföra skyldigheten att mönstra och tjänstgöra måste det ske snabbt och smidigt. Därför måste det finnas underlag – beredskapsunderlaget – så att Rekryteringsmyndigheten i första hand kan kalla de personer som är bäst lämpade till mönstring.

Kan jag slippa att svara på frågorna i beredskapsunderlaget?

Nej, som svensk medborgare lyder du under lagen om totalförsvarsplikt. Rekryteringsmyndigheten har rätt att begära in de uppgifter som behövs för totalförsvarets beredskap. Det är viktigt att du svarar noggrant och ärligt på alla frågorna.

Läs mer om lagen om totalförsvarsplikt under Plikten idag.

Hur lång tid har jag på mig att svara på frågorna i beredskapsunderlaget?

Du ska svara senast 14 dagar efter att du har fått brevet med inloggningsuppgifter.

Vad händer om jag inte svarar i tid?

Om du av någon anledning inte svarar inom 14 dagar får du en påminnelse från Rekryteringsmyndigheten. Svarar du inte överhuvudtaget, kan du tvingas att betala ett vite (penningbelopp).

Jag vill jobba i Försvarsmakten, hur gör jag då?

Då kan du ansöka till Försvarsmaktens militära grundutbildning. Om du är intresserad hittar du information på jobb.forsvarsmakten.se.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-02-09

Var den här informationen till hjälp?
Skriv ut