Till sidans innehåll

Bäst på test

Vi har lång erfarenhet av urvalstester i samband med rekryteringar. Vi kan hantera stora mängder sökande och vi kan även vara en samarbetspartner vid mindre, mer kvalificerade specialrekryteringar.

Vi genomför urvalsuppdrag åt bland andra Försvarsmakten, Polisen, SOS Alarm, Kriminalvården, Tullen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Eftersom vi har haft ansvaret för mönstring och urval till värnpliksutbildningarna i många år är vi vana att hantera många sökande på en gång. Vi har rutiner, metoder och praktiska förutsättningar för att ta hand om ett stort antal testande män och kvinnor i olika åldrar och med skiftande etnisk tillhörighet.

I Stockholm, Göteborg och Kristianstad har vi våra avdelningar för urvalstest, men vi kan också utföra uppdragen på andra orter. Vår erfarenhet och kompetens gör att vi kan erbjuda omfattande fysiska, medicinska och psykologiska tester, undersökningar och bedömningar.

Att rekrytera personer till yrken och uppgifter som ställer särskilda krav på den sökande är ett annat område som vi har arbetat inom i många år. Vi testar bland andra de som ska arbeta under pressade förhållanden och i ovana miljöer och kulturer.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2010-12-01

Skriv ut