Till sidans innehåll

Polismyndigheten - uttagning av elever till polisutbildningen

Polismyndigheten är vår ”äldsta” civila kund. Myndigheterna började samarbeta redan 1997 och det samarbetet pågår fortfarande.

Från och med våren 2014 har vi ett utökat uppdrag för Polisen. Rekryteringsmyndigheten genomför numera de flesta av momenten i antagningen till polisutbildningen. Vi administrerar bland annat ansökningarna och genomför en medicinsk och psykologisk prövning. Läs mer om de olika momenten under Om du ska testas > När du söker till polisutbildningen.

Efter prövningen gör vi en sammanvägd bedömning av resultaten och rekommenderar sedan vilka som ska antas till polisutbildningen. Det är slutligen Polisen som beslutar om vilka som ska bli antagna.

Vi medverkar även vid uttagningen till andra tjänster inom Polisen, exempelvis chefstjänster och tjänster för sambandspersonal.

De här uppdragen kan vi utföra tack vare att vi är vana att ta emot och göra urval ur större grupper. Dessutom bedriver vi vår verksamhet på flera orter.

 

Rubrik:
Rikspolisstyrelsen - uttagning av elever till polisutbildningen 

 

Ingress:

Rikspolisstyrelsen är vår ”äldsta” civila kund. Myndigheterna började samarbeta redan 1997 och det samarbetet pågår fortfarande.

 

Brödtext:
Från och med våren 2014 genomför Rekryteringsmyndigheten flera av momenten vid ansökan till polisutbildningen än tidigare. Vi administrerar till exempel ansökningarna till utbildningen och genomför också en medicinsk och psykologisk prövning. 

Efter prövningen gör vi en sammanvägd bedömning av resultaten och rekommenderar sedan vilka som ska antas till polisutbildningen. Det är slutligen Polisen som beslutar om vilka som ska bli antagna.

Vi följer upp och utvärderar
En del i uppdraget är att följa upp och förbättra metoderna så att vi kan ta ut dem som är mest lämpade för polisyrket. Därför har en av våra medarbetare uppgiften att följa upp och utvärdera de urval vi gör för Polisen. Läs våra rapporter om polisurvalet.  

Vi medverkar även vid uttagningen till andra tjänster inom Polisen, exempelvis chefstjänster och tjänster för sambandspersonal. 

De här uppdragen kan vi utföra tack vare att vi är vana att ta emot och göra urval ur större grupper. Dessutom bedriver vi vår verksamhet på flera orter.  

Rubrik:

Rikspolisstyrelsen - uttagning av elever till polisutbildningen

 

Ingress:

Rikspolisstyrelsen är vår ”äldsta” civila kund. Myndigheterna började samarbeta redan 1997 och det samarbetet pågår fortfarande.

 

Brödtext:

Från och med våren 2014 genomför Rekryteringsmyndigheten flera av momenten vid ansökan till polisutbildningen än tidigare. Vi administrerar till exempel ansökningarna till utbildningen och genomför också en medicinsk och psykologisk prövning.

Efter prövningen gör vi en sammanvägd bedömning av resultaten och rekommenderar sedan vilka som ska antas till polisutbildningen. Det är slutligen Polisen som beslutar om vilka som ska bli antagna.

Vi följer upp och utvärderar

En del i uppdraget är att följa upp och förbättra metoderna så att vi kan ta ut dem som är mest lämpade för polisyrket. Därför har en av våra medarbetare uppgiften att följa upp och utvärdera de urval vi gör för Polisen. Läs våra rapporter om polisurvalet.

Vi medverkar även vid uttagningen till andra tjänster inom Polisen, exempelvis chefstjänster och tjänster för sambandspersonal.

De här uppdragen kan vi utföra tack vare att vi är vana att ta emot och göra urval ur större grupper. Dessutom bedriver vi vår verksamhet på flera orter.

 

 

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2014-06-03

Skriv ut

Läs mer

polisen.se/blipolis kan du läsa mer om ansökan, uttagningen, polisutbildningen och om polisyrket.

Ska du komma till oss för att genomföra den medicinska och psykologiska prövningen? Du hittar allt du behöver veta under När du söker till polisutbildningen.

Utvärdering av polisurvalet

Läs mer om forskningsprojektet "Longitudeinell validering av polisurvalet" under Utvärdering av polisurvalet.

Läs också rapporterna från vår uppföljning av urvalen för Polisen.