Till sidans innehåll

Utvärdering av polisurvalet

Vi arbetar hela tiden tillsammans med vår uppdragsgivare, Polismyndigheten, för att förbättra och utveckla antagningförfarandet så att vi på bästa sätt kan ta ut dem som är mest lämpade för polisutbildningen och polisyrket.

"Longitudeinell validering av polisurvalet” är ett flerårigt forsknings- och utvärderingsprojekt i samarbete med Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet där man följer den kull med studenter som prövades vid Pliktverket våren 2008 och som hösten samma år började polisutbildningen. Uppgifter från antagningen jämförs med uppgifter om hur det går för dem som antas. Resultaten ska publiceras i två vetenskapliga artiklar.

Vid den andra av fyra datainsamlingar i projektet samlas uppgifter om hur studenterna klarat polisutbildningen.

Självskattningar

Uppgifter från polisstudenterna själva samlas in med hjälp av en pappersenkät. Frågorma handlar om trivsel, prestation, hälsa samt olika förhållanden som kan tänkas ha betydelse för studieprestationen som studieklimat och olika livshändelser.

Bedömningar av andra

Två lärare per klass bedömer de studenter som medverkar i utifrån ett bedömningsformulär som utvecklats i samråd med landets polisutbildningar.

Faktauppgifter

Uppgifter om studieprestation t. ex. betyg, uppgifter om antal omexaminationer, examensdag, eventuella studieortsbyten, disciplinåtgärder och skaderapporter samlas in efter sommaren 2010.

Motsvarade uppgifter kommer också att samlas in vid slutet av aspiranttjänstgöringen och efter det första anställningsåret. Alla uppgifter i projektet hanteras strikt konfidentiellt och utifrån samtycke. Resultaten redovisas så att enskilda individer inte går att identifiera.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2011-01-11

Skriv ut

Frågor?

Stefan Annell

Titel: Leg. psykolog och doktorand samt ansvarig för projektet Longitudinell validering av polisurvalet
Avdelning: Urvalstest Stockholm
E-post: Skicka e-post (via formulär)
Telefon: 010-82 111 00
Mobiltelefon: 0761-40 06 17

Besöksadress:

Hangövägen 25

Rapporter

Myndigheten har gett ut flera rapporter från uppföljningen av urvalet till polisutbildningen. Du hittar dem och alla andra rapporter under Rapporter.