Till sidans innehåll

Publiceringsdatum: 2017-03-02

"Beslutet innebär att vi börjar kalla till mönstring"

[PRESSMEDDELANDE] Regeringens beslut om att återaktivera mönstring och grundutbildning med värnplikt för att bemanna det svenska försvaret innebär att Rekryteringsmyndigheten ska kalla till mönstring och skriva in till grundutbildning med värnplikt.


Idag beslutade regeringen att åter aktivera de delar av lagen om totalförsvarsplikt som har varit vilande sedan ett beslut i riksdagen 2010. Regeringens beslut påverkar till att börja med alla ungdomar som är födda 1999 och som fyller 18 år under året.

– Det är viktigt att vi kan bemanna krigsorganisationen fullt ut, säger Christina Malm, generaldirektör på Rekryteringsmyndigheten. I och med regeringens beslut kan vi nu kalla kvinnor och män till mönstring och skriva in till värnplikt som ett komplement till den frivilliga ansökan till Försvarsmakten.

4 000 personer ska utbildas

För att krigsorganisationen ska kunna bemannas behöver i dagsläget 4 000 personer per år genomföra en militär grundutbildning. En del av dem kommer som tidigare att ansöka frivilligt och en del kommer i och med beslutet att kallas till mönstring och skrivas in till grundutbildning med stöd av lagen om totalförsvarsplikt.

Varje år ska 4 000 personer genomföra utbildningen. För att kunna fylla utbildningsplatserna behöver vi pröva närmare 13 000 personer per år. Vi kommer att kalla omkring 5 000 av de som fyller 18 i år till mönstring.

I och med ett riksdagsbeslut från 2010 gäller lagen om totalförsvarsplikt lika för både kvinnor och män. Det innebär att Rekryteringsmyndigheten kommer att kalla både kvinnor och män till mönstring.

Rekryteringsmyndigheten räknar med att skicka ut de första kallelserna i juli för att sedan börja mönstra de som kallas med plikt i oktober.

Läs mer om regeringens beslut på webbplatserna rekryteringsmyndigheten.se, regeringen.se och forsvarsmakten.se.

Välkommen att höra av dig om du har frågor.
Sofie Engström, mediekontakt, Rekryteringsmyndigheten
sofie.engstrom@rekryteringsmyndigheten.se, 070-601 88 83


DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM FYLLER 18 ÅR I ÅR

1. Beredskapsunderlaget

Någon gång under perioden april-maj får du och alla andra ungdomar – både kvinnor och män – födda 1999 ett brev från Rekryteringsmyndigheten. Brevet innehåller inloggningsuppgifter till beredskapsunderlaget, ett frågeformulär på webben. Frågorna handlar om bland annat din hälsa, skolan, dina intressen och din inställning till att göra grundutbildning med värnplikt.

Rekryteringsmyndigheten använder uppgifterna i beredskapsunderlaget för att bedöma vilka som ska kallas till mönstring. I slutet av juni får du som har lämnat uppgifter till beredskapsunderlaget besked om du kommer att kallas eller inte.

2. Kallelsen

Med start i juli börjar Rekryteringsmyndigheten skicka ut kallelser till mönstring. Kallelserna skickas ut 2-3 månader innan mönstringsdagen. När du får din kallelse beror alltså på när du ska mönstra.
I kallelsen står det var och när du ska mönstra. Om tiden i kallelsen inte passar kan du boka om tiden på webben.

3. Mönstring

I oktober genomför de första ungdomarna sin mönstring. Mönstringen består av fysiska och psykologiska bedömningar och tester samt medicinska undersökningar. Mönstringen genomförs i Stockholm, Göteborg och Kristianstad. Från och med 2018 genomför vi mönstring i Stockholm och Malmö. Beroende på var du bor betalar vi din resa och ditt boende.

Under mönstringen får du veta om du ska genomföra grundutbildningen. Du får också veta var utbildningen är och vad du ska utbildas till.

4. Grundutbildning med värnplikt

Försvarsmakten genomför grundutbildningen på olika platser i landet. Utbildningen är 9-11 månader lång. Den första grundutbildningen startar sommaren 2018.

5. Efter grundutbildningen

När du är klar med grundutbildningen kan du börja jobba i Försvarsmakten, söka till officersutbildningen eller ingå avtal med Hemvärnet. Om du väljer att inte fortsätta inom Försvarsmakten blir du krigsplacerad som värnpliktig och kan komma att kallas till repetitionsutbildning.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2017-03-02

Skriv ut