Till sidans innehåll

Publiceringsdatum: 2017-01-20

Så använder vi personlighetstester vid våra urval

I veckan har flera medier uppmärksammat hur myndigheter använder olika personlighetstester vid rekrytering. Vi använder personlighetstester till de urval vi gör - både på uppdrag av andra och för anställning av personer till den egna organisationen.

Rekryteringsmyndigheten genomför urval på uppdrag av andra myndigheter och organisationer inom totalförsvaret. Vi ställer alltid höga krav på de tester vi använder, oavsett om det handlar om urval på uppdrag av andra eller om urvalet är för anställning i vår egen myndighet. Vi använder bara tester som är väl beprövade och som har en dokumenterad och vetenskaplig grund.

Använder vi ett personlighetstest vid ett urval gör vi det i kombination med en strukturerad intervju. Hos oss är det legitimerade psykologer med särskild utbildning och några års erfarenhet som genomför intervjun. Våra psykologer använder resultatet från personlighetstestet som ett stöd vid intervjun.

 

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2017-01-20

Skriv ut