Till sidans innehåll

Beslut om anställning

När vi har fattat beslut om en anställning publicerar vi det beslutet här. Beslutet finns tillgängligt på webbplatsen fram till att tiden för överklagan har löpt ut.

Beslut om anställning av administratör till Karlstad (dnr 2016/0577) med sista ansökningsdag 9 januari 2017
Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av administratör till Karlstad. Anställningen är en tidsbegränsad provanställning under 6 månader med start den 3 april 2017.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 23 mars 2017


Beslut om anställning av sjuksköterska till Stockholm (dnr 2016/0511) med sista ansökningsdag 11 december 2016
Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en sjuksköterska till Stockholm. Anställningen är en tidsbegränsad provanställning under 6 månader med start den 2 maj 2017. Rekryteringsärendet är ej ännu avslutat.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 21 mars 2017Beslut om anställning av psykologer till Stockholm (dnr 2016/0512) med sista ansökningsdag 18 december 2016

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av tre psykologer till Stockholm. Anställningarna är tidsbegränsade under tid för genomförande av intervju- och bedömningskurs med start den 25 april 2017.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 21 mars 2017.Beslut om anställning av sjuksköterska till Malmö (dnr 2016/0504) med sista ansökningsdag 11 december 2016

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en sjuksköterska till Malmö. Anställningen är en tidsbegränsad provanställning under 6 månader med start den 2 maj 2017.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 9 mars 2017Beslut om anställning av psykologer till Malmö (dnr 2016/0505) med sista ansökningsdag 18 december 2016

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av tre psykologer till Malmö. Anställningarna är tidsbegränsade under tid för genomförande av intervju- och bedömningskurs med start den 25 april 2017.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 9 mars 2017.Beslut om anställning av psykolog till Malmö (dnr 2016/0505) med sista ansökningsdag 18 december 2016

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en psykolog till Malmö. Anställningen är en tidsbegränsad provanställning under 6 månader med start den 2 maj 2017.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 9 mars 2017.


 

Om du vill överklaga ett anställningsbeslut

Om du har sökt en anställning och vill överklaga beslutet skriver du till:
Rekryteringsmyndigheten
Verksamhetsstöd
Karolinen
651 80 Karlstad

Du kan också skicka överklagan via e-post till exp@rekryteringsmyndigheten.se.

Ange vilket beslut om anställning som du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Rekryteringsmyndigheten måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på anslagstavlan.

Ditt överklagande prövas sedan av Statens överklagandenämnd.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-03-23

Var den här informationen till hjälp?
Skriv ut