Till sidans innehåll

Beslut om anställning

När vi har fattat beslut om en anställning publicerar vi det beslutet här. Beslutet finns tillgängligt på webbplatsen fram till att tiden för överklagan har löpt ut.

Beslut om anställning av två handläggare kundstöd till Karlstad (dnr 2017/0177) med sista ansökningsdag 20 april 2017
Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av två handläggare kundstöd till Karlstad. Anställningarna är tidsbegränsade provanställningar under 6 månader med start den 28 augusti 2017 och 4 september 2017.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 3 augusti 2017.


Beslut om anställning av enhetschef till Stockholm (dnr 2017/0104) med sista ansökningsdag 27 mars 2017
Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning enhetschef till Stockholm. Anställningen är tillsvidare med start den 2 oktober 2017.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 3 augusti 2017


 

Om du vill överklaga ett anställningsbeslut

Om du har sökt en anställning och vill överklaga beslutet skriver du till:
Rekryteringsmyndigheten
Administrativa avdelningen
Karolinen
651 80 Karlstad

Du kan också skicka överklagan via e-post till exp@rekryteringsmyndigheten.se.

Ange vilket beslut om anställning som du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Rekryteringsmyndigheten måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på anslagstavlan.

Ditt överklagande prövas sedan av Statens överklagandenämnd.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-08-08

Skriv ut