Till sidans innehåll

Beslut om anställning

När vi har fattat beslut om en anställning publicerar vi det beslutet här. Beslutet finns tillgängligt på webbplatsen fram till att tiden för överklagan har löpt ut.

Beslut om att avbryta anställningsförfarande av webbmaster till Karlstad (dnr 2016/0548) med sista ansökningsdag den 9 januari 2017
Rekryteringsmyndigheten har beslutat att avbryta anställningsförfarandet för anställning av webbmaster med placering i Karlstad.

Det här beslutet kan inte överklagas.

 

Om du vill överklaga ett anställningsbeslut

Om du har sökt en anställning och vill överklaga beslutet skriver du till:
Rekryteringsmyndigheten
Administrativa avdelningen
Karolinen
651 80 Karlstad

Du kan också skicka överklagan via e-post till exp@rekryteringsmyndigheten.se.

Ange vilket beslut om anställning som du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Rekryteringsmyndigheten måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på anslagstavlan.

Ditt överklagande prövas sedan av Statens överklagandenämnd.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-01-19

Var den här informationen till hjälp?
Skriv ut