Till sidans innehåll

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du söker jobb hos oss

Dina uppgifter registreras

Uppgifterna i din ansökan registreras och behandlas i rekryteringssystemet ReachMee, som Rekryteringsmyndigheten använder. Därför är vi skyldiga att följa bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Det innebär bland annat att vi ska se till att uppgifterna behandlas korrekt och att obehöriga inte kan ta del av dem.

Vad ska uppgifterna användas till (ändamål)?

Uppgifterna kommer att användas för att hantera din ansökan.

Vem får ta del av uppgifterna?

Det är bara de medarbetare vid Rekryteringsmyndigheten som deltar i rekryteringen som får ta del av dina uppgifter.

Eftersom Rekryteringsmyndigheten är en statlig myndighet kan uppgifterna lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Tänk därför på att endast lämna uppgifter som är relevanta och efterfrågas i annonsen.

Lämna inte uppgifter om t.ex. skyddad identitet, uppgifter ur belastningsregister eller läkarintyg eller andra känsliga uppgifter, eftersom de normalt inte är sekretesskyddade.

I enlighet med Riksarkivets föreskrift (RA-FS 2004:1) tar vi bort din ansökan med handlingar ur rekryteringssystemet efter två år. Vi behåller enbart handlingar som tillhör den som vi har anställt och den som eventuellt har överklagat anställningen. Vill du ha tillbaka dina handlingar kontaktar du oss.

Samtycke

I och med att du söker jobbet hos oss och skickar in dina personuppgifter samtycker du till att Rekryteringsmyndigheten behandlar uppgifterna när vi hanterar din ansökan.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter Rekryteringsmyndigheten
har om dig

En gång per år har du rätt att kostnadsfritt få veta vilka uppgifter Rekryteringsmyndigheten har om dig (registerutdrag). Du måste göra en skriftlig begäran och underteckna den. Du kan alltså inte skicka den som e-post. Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig.

Kontaktuppgifter

Namn: Rekryteringsmyndigheten
Organisationsnummer: 202100-4771
Postadress: Karolinen, 651 80 Karlstad
Besöksadress: Våxnäsgatan 10
Telefon: 0771-24 40 00
E-post: exp@rekryteringsmyndigheten.se

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2015-03-27

Skriv ut