Till sidans innehåll

Krigsplacering och registrering

En viktig uppgift för Rekryteringsmyndigheten är att se till att ingen person har mer än en krigsplacering, det vill säga att alla som är krigsplacerade bara har en uppgift i händelse av höjd beredskap eller krig. Därför för vi register över de som är krigsplacerade som värnpliktiga, anställda eller avtalspersonal.

Krigsplacering och registrering av värnpliktiga

Du kan komma att bli krigsplacerad som värnpliktig om du har:

  • genomfört grundutbildning som värnpliktig enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
  • genomfört annan militär utbildning,
  • slutat din anställning i Försvarsmakten.

Krigsplacering sker antingen i befattning i ett krigsförband eller i en personalreserv.
Krigsplaceringen gäller i tio år efter det senaste tjänstgöringstillfället. I enskilda fall kan krigsplaceringen förlängas.

Beslut om krigsplacering fattas av Rekryteringsmyndigheten efter framställan av Försvarsmakten. Om du blir krigsplacerad som värnpliktig får du ett skriftligt beslut av Rekryteringsmyndigheten. Du som blir krigsplacerade i en befattning i ett krigsförband får även en krigsplaceringsorder som innehåller uppgifter om inställelseplats m.m. Krigsplaceringsorden kan även användas som resehandling.

Vill du veta mer om krigsplacering av värnpliktiga kan du vända dig till vår kundtjänst.

Registrering av krigsplacerad personal i Försvarsmakten

Rekryteringsmyndigheten registrerar på uppdrag av Försvarsmakten de som är krigsplacerade i Försvarsmaktens krigsorganisation som anställda eller som avtalspersonal.

Beslut om krigsplacering fattas av Försvarsmakten.

Rekryteringsmyndigheten skickar på uppdrag av Försvarsmakten ut en krigsplaceringsorder till de som är krigsplacerade. Krigsplaceringsorden innehåller uppgifter om inställelseplats m.m.

Registrering av annan personal inom totalförsvaret

Rekryteringsmyndigheten kan ge stöd till statliga myndigheter, kommuner och landsting, om de har behov av att krigsplacera sin personal eller annan som de har ingått avtal med (avtalspersonal). Vi håller ordning på de krigsplacerade personerna och ser till att varje person bara har en placering.

Beslut om krigsplacering beslutas av respektive organisation. De ansvarar också för att informera sin personal om krigsplaceringen.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-10-02

Skriv ut