Till sidans innehåll

Vårt uppdrag

Regeringen styr Rekryteringsmyndigheten genom bland annat myndighetsinstruktionen. Instruktionen är inskriven i en förordning där regeringen har angivit vilket uppdrag Rekryteringsmyndigheten har.

De här uppgifterna ingår i vårt uppdrag:

Mönstringsunderlag

I mars 2017 beslutade riksdagen att försvarets personalförsörjning ska bygga på både frivillighet och plikt från och med den 1 juli 2017. Det innebär att Rekryteringsmyndigheten numera ska mönstra, skriva in och kalla totalförsvarspliktiga till utbildning.

I ett mönstringsunderlag på vår webbplats samlar vi varje år in uppgifter om alla svenska 18-åringars personliga förhållanden. De uppgifterna använder vi sedan för att bedöma om ungdomarna ska mönstra och kanske tjänstgöra. 

Det är vår uppgift att informera alla 18-åringar om skyldigheten att mönstra. Vi ska informera ungdomarna om att det är därför de måste lämna uppgifter om hälsa, utbildning och andra personliga förhållanden i mönstringsunderlaget på vår webbplats.

Urvalstester

Vi genomför urvalstester av dem som blir uttagna via mönstringsunderlaget att komma till oss och mönstra. Vi testar även de som sökt frivilligt till Försvarsmaktens utbildningar. Vi kan också utföra andra uppdrag för Försvarsmaktens räkning. 

Inom vårt sakområde kan vi också göra urvalstester åt andra myndigheter, kommuner, landsting och enskilda. Vi testar bland annat polisaspiranter, personal till Sjöfartsverket, Tullverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Stöd till bemanningsansvariga

Vi har ansvaret för att myndigheter och andra får den service och det stöd de behöver när de ska bemanna sina organisationer med totalförsvarspliktiga. De som har bemanningsansvaret ska också få stöd och service i frågor som rör de totalförsvarspliktigas tjänstgöring.

Register över alla krigsplacerade

Det är Rekryteringsmyndigheten som redovisar totalförsvarets personal och för register över alla svenskar som är krigsplacerade.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-02-20

Skriv ut