Till sidans innehåll

Plikten idag

Sedan den 1 juli 2010 gäller inte längre skyldigheten att mönstra och tjänstgöra i försvaret. Riksdagen beslutade då att låta plikten vara vilande i fredstid. Det kan ändras med ett beslut av regeringen.

På uppdrag av regeringen startades hösten 2015 Personalförsörjningsutredningen med uppgift att föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Utredningen lämnade sitt betänkande En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) till regeringen i september 2016. Läs mer om utredningen här.

Förutom personalförsörjningsutredningen kan du här läsa mer om bland annat beredskapsunderlaget, vad som gäller vid dubbelt medborgarskap och om krigsplacering. Här finns också information för dig som har fått en kallelse till repetitionsutbildning.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-02-10

Var den här informationen till hjälp?
Skriv ut