Till sidans innehåll

Beredskapsunderlag

Plikten att mönstra är vilande och det är frivilligt att tjänstgöra i försvaret. Ändras det säkerhetspolitiska läget kan regeringen bestämma att plikten ska införas igen. Då gäller den också kvinnor.

Enligt lagen om totalförsvarsplikt är alla totalförsvarspliktiga skyldiga att lämna uppgifter om sina personliga förhållanden. Därför får alla svenska 18-åringar ett brev från Rekryteringsmyndigheten med två personliga koder till ett beredskapsunderlag på vår webbplats. Frågorna i det underlaget handlar framför allt om deras hälsa, men också om deras fysik, intressen och skolgång.

När 18-åringarna har svarat på frågorna har de gjort det de är skyldiga att göra, men de får inget besked från Rekryteringsmyndigheten. Vi samlar enbart in uppgifterna och använder dem sedan för att bedöma om ungdomarna ska mönstra om plikten införs igen. Uppgifterna sparar vi i våra datasystem i två år.

Den som låter bli att lämna uppgifterna kan bli skyldig att betala ett penningbelopp, som bestäms för varje tillfälle (vite). Om man medvetet lämnar felaktiga uppgifter kan man dömas till böter.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2015-04-23

Var den här informationen till hjälp?
Skriv ut

Blir du 18 i år?

När du fyller 18 år får du ett brev från oss med personliga koder för att logga in till våra e-tjänster och svara på frågorna i beredskapsunderlaget.

Har du fått brevet med dina personliga koder kan du logga in här!

Läs mer om beredskapsunderlaget under Blir du 18 i år?.