Till sidans innehåll

Beredskapsunderlag

Plikten att mönstra är vilande och det är frivilligt att tjänstgöra i försvaret. Ändras det säkerhetspolitiska läget kan regeringen bestämma att plikten ska införas igen. Då gäller den också kvinnor.

Enligt lagen om totalförsvarsplikt äralla totalförsvarspliktiga skyldiga att lämna uppgifter om sina personliga förhållanden. Därför får alla svenska 18-åringar ett brev från Rekryteringsmyndigheten med inloggningsuppgifter till ett beredskapsunderlag på vår webbplats. Frågorna i det underlaget handlar framför allt om deras hälsa, men också om deras fysik, intressen och skolgång.

Vi samlar in uppgifterna och ska använda dem för att bedöma om ungdomarna ska mönstra om plikten införs igen. Uppgifterna sparar vi i våra datasystem i två år.

Den som låter bli att lämna uppgifterna kan bli skyldig att betala ett penningbelopp, som bestäms för varje tillfälle (vite). Om man medvetet lämnar felaktiga uppgifter kan man dömas till böter.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-02-10

Var den här informationen till hjälp?
Skriv ut

Blir du 18 i år?

Under våren det år du fyller 18 år får du ett brev från oss med inloggningsuppgifter till beredskapsunderlaget.

Läs mer om beredskapsunderlaget under Blir du 18 i år?.