Till sidans innehåll

Dubbelt medborgarskap

Är du medborgare i två eller flera länder innebär det att du har rättigheter och skyldigheter i de länderna.

Om du är medborgare i ett annat land förutom Sverige, måste du kontakta myndigheterna i ditt andra hemland eller landets ambassad i Sverige för att få reda på vad som gäller där. 

Totalförsvarsplikten och beredskapsunderlaget

Totalförsvarsplikten och skyldigheten att svara på frågorna i beredskapsunderlaget gäller alla svenskar som bor i Sverige. 

Är du svensk medborgare men bosatt utomlands, behöver du inte svara på frågorna i beredskapsunderlaget. 

Frivillig militär utbildning

Den militära utbildningen är frivillig när det är fred. Som svensk medborgare kan du söka Försvarsmaktens militära grundutbildning oavsett om du är bosatt i Sverige eller utomlands.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-02-10

Var den här informationen till hjälp?
Skriv ut