Till sidans innehåll

Inskrivning för värnplikt efter godkänd utbildning och tjänstgöring

Skyldigheten att mönstra för att tjänstgöra i Försvarsmakten ska vara vilande. Det gäller till den dag regeringen beslutar att pliktsystemet ska införas igen. Men värnplikten är inte avskaffad — trots att pliktsystemet är vilande.

Du blir inskriven för värnplikt enligt lagen om totalförsvarsplikt

  • när du har genomfört den militära grundutbildningen, med godkänt resultat men inte tänker fortsätta en anställning vid Försvarsmakten
  • när din anställning upphör vid Försvarsmakten

I samband med att du blir inskriven för värnplikt får du också ett beslut om krigsplacering vid Försvarsmakten.

Att vara inskriven för värnplikt innebär att du kan kallas till repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring eller krigstjänstgöring, men bara om regeringen beslutar om det. Efter ett regeringsbeslut i december 2014 får Försvarsmakten kalla värnpliktiga som är krigsplacerad till repetitionsutbildning.

Den dag du inte längre är krigsplacerad är du inte heller inskriven för värnplikt.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-02-10

Var den här informationen till hjälp?
Skriv ut