Till sidans innehåll

Kort om lagen

Dagens personalförsörjning bygger på frivillighet och inte på plikt.

Lagen om totalförsvarsplikt finns kvar men plikten att mönstra och att tjänstgöra i totalförsvaret är numera vilande. Men regeringen kan bestämma att den ska införas igen, om det är nödvändigt av beredskapsskäl.

Ett sådant beslut fattade regeringen i december 2014. Då beslutade regeringen att ge Försvarsmakten rätt att kalla in värnpliktig personal till repetitionsutbildning. I och med beslutet aktiverades en del av den vilande plikten. 

Regeringen utreder nu möjligheten att aktivera andra delar av lagstiftningen, de delar som handlar om skyldigheten att mönstra och genomföra värnpliktsutbildning.

Alla totalförsvarspliktiga är skyldiga att lämna uppgifter om sina personliga förhållanden, bland annat sin hälsa. Sedan den 1 juli 2010 gäller detta även kvinnor.

Det år de totalförsvarspliktiga fyller 18 år ska de lämna uppgifterna i Rekryteringsmyndighetens beredskapsunderlag på webben. Uppgifterna samlar vi in för att kunna bedöma om ungdomarna ska mönstra och eventuellt också tjänstgöra om regeringen inför plikten igen.

Beslutar regeringen att åter införa plikten gäller den lika för både kvinnor och män.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-02-10

Var den här informationen till hjälp?
Skriv ut