Till sidans innehåll

Kort om lagen

Dagens personalförsörjning av det svenska försvaret bygger på ett system med både frivillighet och plikt. Skyldigheterna i lagen gäller lika för både kvinnor och män.

Sommaren 2010 bestämde riksdagen att delar av lagen om totalförsvarsplikt skulle vara vilande. Men regeringen kunde bestämma att de ska införas igen om det är nödvändigt av beredskapsskäl.

Ett sådant beslut fattade regeringen i december 2014. Då beslutade regeringen att ge Försvarsmakten rätt att kalla in värnpliktig personal till repetitionsutbildning. I och med beslutet aktiverades en del av den vilande plikten.

I mars 2017 fattade regeringen beslut om att aktivera de övriga delarna av plikten som fortfarande var vilande. Då bestämde regeringen att återinföra skyldigheten att mönstra och tjänstgöra i försvaret. Regeringens beslut innebär att Rekryteringsmyndigheten åter igen ska kalla till mönstring och skriva in lämpliga personer till grundutbildning med värnplikt.

Alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga. Det år man som totalförsvarspliktig fyller 18 år ska man lämna uppgifter till Rekryteringsmyndighetens mönstringsunderlag på webben. Uppgifterna samlar vi in för att kunna bedöma om ungdomarna ska mönstra och eventuellt också tjänstgöra.

Efter riksdagens beslut sommaren 2010 gäller skyldigheterna i lagen lika för både kvinnor och män.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-03-03

Skriv ut