Till sidans innehåll

Krigsplacering

En viktig uppgift för Rekryteringsmyndigheten är att placera rätt person på rätt plats för tjänstgöring under höjd beredskap och krig. Det gör vi på uppdrag av Försvarsmakten eller en civil beredskapsorganisation.

Vi ska se till att ingen har mer än en krigsplacering. Därför för vi register över de som är krigsplacerade i Försvarsmakten, hemvärnet eller vid civila myndigheter och organisationer. 

Efter GMU blir du krigsplacerad

Personalförsörjningssystemet som infördes den 1 juli 2010 innebär att du blir krigsplacerad när du har genomfört Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning (GMU) och när du har tjänstgjort i Försvarsmakten. 

Du får en krigsplaceringsorder en tid efter att du har avslutat din utbildning och blivit godkänd eller avslutat din tjänstgöring som rekryt. Ordern innehåller information om din befattning och ditt krigsförband. 

Om du redan är krigsplacerad

Det nya personalförsörjningssystemet påverkar inte dig som redan är inskriven för värnplikt eller civilplikt och är krigsplacerad. Totalförsvarsplikten finns kvar, men skyldigheten att mönstra och tjänstgöra med plikt gäller enbart om försvarsberedskapen kräver det.

Du är alltså fortfarande krigsplacerad och enligt lagen om totalförsvarsplikt är du det i högst tio år efter det senaste tjänstgöringstillfället. Om det finns särskilda skäl kan din krigsplacering förlängas. Den dag du inte längre är krigsplacerad häver Rekryteringsmyndigheten din inskrivning och då får du ett skriftligt besked om det.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2015-04-23

Var den här informationen till hjälp?
Skriv ut