Till sidans innehåll

Mönstringsunderlag

Från och med 2011 lämnar alla 18-åringar uppgifter till mönstringsunderlaget. Mönstringsunderlaget består av ett 60-tal frågor som besvaras på webben.

Enligt lagen om totalförsvarsplikt är alla totalförsvarspliktiga skyldiga att lämna uppgifter om sina personliga förhållanden. Därför får alla svenska 18-åringar ett brev från Rekryteringsmyndigheten med inloggningsuppgifter till ett mönstringsunderlag på vår webbplats. Frågorna i det underlaget handlar framför allt om deras hälsa, men också om deras fysik, intressen och skolgång.

Vi samlar in uppgifterna och ska använda dem för att bedöma om ungdomarna ska kallas till mönstring.

Den som låter bli att lämna uppgifterna kan bli skyldig att betala ett penningbelopp, som bestäms för varje tillfälle (vite). Om man medvetet lämnar felaktiga uppgifter kan man dömas till böter.

Mönstringsunderlaget är samma frågeformulär som det tidigare beredskapsunderlaget. I januari 2018 bytte beredskapsunderlaget namn till mönstringsunderlaget. 

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-03-03

Skriv ut

Blir du 18 i år?

Under våren det år du fyller 18 år får du ett brev från oss med inloggningsuppgifter till beredskapsunderlaget.

Läs mer om beredskapsunderlaget under Blir du 18 i år?.