Till sidans innehåll

Repetitionsutbildning

I december 2014 fattade regeringen beslut om att ge Försvarsmakten rätt att kalla in krigsplacerad personal till repetitionsutbildning med stöd av lagen om totalförsvarsplikt.

Rekryteringsmyndigheten skickar kallelse till dig som ska göra repetitionsutbildning och meddelar Försäkringskassan (FK) så att du får din dagpenning. Du behöver alltså inte själv kontakta dem.

Dagpenningen motsvarar 90 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) delad med 365 dagar. Därför är det viktigt att du har anmält rätt inkomst till FK i god tid innan du rycker in. Har du frågor om dagpenning och SGI kontaktar du FK.

Rekryteringsmyndigheten hanterar också ansökan om uppskov med repetitionsutbildning och ansökan om ekonomiskt stöd under utbildningen.

Observera! Har du blivit kallad till repetitionsutbildning och har eller ska söka uppskov eller ekonomiskt stöd? Under sommarmånaderna kan du få räkna med lite längre handläggningstider.  

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-06-22

Skriv ut