Till sidans innehåll

Vad betyder mitt besked?

Om du inte tillhör de som ska mönstra har du fått ett besked med rubriken ”Rekryteringsmyndigheten kommer inte att kalla dig till mönstring”. 

 

Det kan finnas flera orsaker till att du inte kallas till mönstring. De två vanligaste är:

  • Du uppfyller kraven för att mönstra men eftersom det bara är ett begränsat antal som kallas till mönstring finns det ingen plats till dig.
  • Du har en kronisk sjukdom eller skada som gör att vi bedömer att du inte har förutsättningar att klara en värnpliktsutbildning. Vi utgår från uppgifterna i mönstringunderlaget. När du svarade på frågorna har du svarat på ett sådant sätt att vi bedömer att du inte ska kallas till mönstring.

Eftersom du nu har lämnat uppgifter till mönstringsunderlaget och fått ditt besked har du gjort det du är skyldig att göra enligt lagen om totalförsvarsplikt.

Engagera dig

Även om du inte blivit kallad till mönstring så kan du göra en egen ansökan för att göra värnplikt

Det finns också 18 frivilliga försvarsorganisationer som du kan engagera dig i. Du hittar alla dessa här.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-01-04

Skriv ut