Till sidans innehåll

Behöver du söka uppskov?

Om du av någon anledning anser att du behöver skjuta upp din grundutbildning med värnplikt och civilplikt kan du söka uppskov. Du kan få uppskov för max ett år i taget och du kan söka det först när du blivit kallad till utbildningen.

Vad krävs för att du ska få uppskov?

Vi kan bevilja uppskov om du kan visa att grundutbildningen med värnplikt eller civilplikt innebär avsevärda svårigheter för dig när det gäller dina studier, ditt arbete eller din hälsa. Du kan också få uppskov om utbildningen innebär avsevärda svårigheter i övrigt för dig eller dina anhöriga. Du kan läsa mer i det informationsblad som finns efter varje blankett nedan. 

  Sök uppskov - anställd eller eget företag 
Uppskovsblanketten för dig som är anställd eller har eget företag. 

 

  Sök uppskov - studieskäl 
Uppskovsblanketten för dig söker uppskov på grund av studieskäl. 

 

  Sök uppskov - hälsoskäl eller andra skäl, exempelvis sociala skäl 
Uppskovsblanketten för dig söker uppskov på grund av bland annat hälsoskäl.  

 

För att fylla i blanketten behöver du Acrobat Reader. Programmet kan du ladda ner från www.adobe.se.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-03-25

Skriv ut

Har du frågor?

Kontakta oss