Till sidans innehåll

Dina möjligheter

Värnplikten är en skyldighet men innebär också många möjligheter.

Att genomföra den militära grundutbildningen kan öppna många dörrar. Du utvecklas psykiskt och får möjlighet att träna. Du lär dig mer om dig själv, som till exempel hur du hanterar stress och hur du fungerar i grupp. Du bygger din självkänsla, din kondition och också ditt CV.

Efter att du blivit godkänd på utbildningen kan du – om du vill - söka anställning i Försvarsmakten, ingå avtal med hemvärnet eller utbilda dig vidare till officer.

Varje år är det ett begränsat antal personer som blir kallade till mönstring och som sedan får möjlighet att genomföra grundutbildningen. Är du en av de som gärna vill, men som inte blev kallad till mönstring, kan du ansöka om att få pröva till grundutbildningen. Alla som blir inskrivna till grundutbildningen med värnplikt genomför utbildningen på samma villkor och under samma förutsättningar – oavsett om du blir kallad till mönstring eller om du gör en egen ansökan.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-01-08

Skriv ut