Till sidans innehåll

Dina skyldigheter

Lagen om totalförsvarsplikt innehåller en rad skyldigheter för dig som fyller 18 under året. Om du inte uppfyller dina skyldigheter får det rättsliga kronsekvenser.

I mars 2017 bestämde regeringen att skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt ska gälla igen. Av lagen framgår bland annat att du måste:

  • lämna uppgifter till mönstringsunderlaget om vi bedömer att du ska göra det
  • komma till oss på Rekryteringsmyndigheten och göra testerna, undersökningarna, bedömningarna och intervjuerna som ingår i mönstringen om du får en kallelse till mönstring
  • genomföra utbildningen om du blir inskriven till grundutbildning med värnplikt.

Om du inte uppfyller dina skyldigheter enligt lagen om totalförsvarsplikt kan det få rättsliga konsekvenser:

  • Om du inte lämnar uppgifter eller medvetet lämnar felaktiga uppgifter till mönstringsunderlaget kan du få betala ett vite (penningbelopp). Hur mycket du måste betala beror på din ekonomi och kan därför variera från fall till fall. Lämnar du inte uppgifter till mönstringsunderlaget kan du ändå bli kallad till mönstring.

  • Om du inte kommer till din bokade tid för mönstring, och inte har giltiga skäl för det, gör Rekryteringsmyndigheten en anmälan om brott mot totalförsvarsplikten till Åklagarmyndigheten. Anmälan görs oavsett om du medvetet valt att inte komma eller har glömt din tid för mönstring. Blir du dömd kan du få betala böter och dessutom få en prick i belastningsregistret som då gäller i fem år.

  • Om du blir inskriven till grundutbildning med värnplikt men sen inte kommer till utbildningsstarten eller avbryter utbildningen utan giltigt skäl kan du bli dömd till fängelse.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-05-12

Skriv ut

Att vara vapenfri.

Läs mer