Till sidans innehåll

Efter att du har svarat

När du och alla andra har svarat på frågorna i mönstringsunderlaget får du veta om du ska kallas till mönstring eller inte.

Vi använder uppgifterna i mönstringsunderlaget för att bedöma vilka som har bäst förutsättningar att klara en grundutbildning med värnplikt. För att ha förutsättning att klara utbildningen ska du framför allt vara frisk. Din motivation och ditt intresse för grundutbildningen med värnplikt är faktorer som också påverkar när vi bedömer vilka som ska mönstra.

Beskedet om du ska kallas till mönstring eller inte finns på  minsida.rekryteringsmyndigheten.se. Du använder lösenordet i brevet du fick från oss eller loggar in med e-legitimation. Om du anger ditt mobilnummer eller din mejladress när du lämnar uppgifter i mönstringsunderlaget får du ett meddelande från oss när du kan läsa ditt besked.

Står det i ditt besked att du ska mönstra får du en kallelse till mönstring drygt två månader innan själva mönstringsdagen. Står det i beskedet att du inte ska mönstra behöver du inte göra något mer.

Blev du inte uttagen till mönstring men är intresserad av ett jobb i Försvarsmakten kan du ansöka om prövning till grundutbildning med värnplikt. Läs mer om grundutbildningen på Förvarsmaktens webbplats. Du kan också engagera dig i en av de frivilliga försvarsorganisationerna. Läs mer om de frivilliga försvarsorganisationerna.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-01-07

Skriv ut