Till sidans innehåll

Måste alla svara på frågorna?

De allra flesta som fyller 18 år under året ska lämna uppgifter till mönstringsunderlaget, men inte alla.

Som svensk medborgare måste du det år du fyller 18 lämna uppgifter om dig själv i det webbaserade mönstringsunderlaget. Uppgifterna i underlaget använder vi för att bedöma vilka som ska kallas till mönstring.

Alla behöver däremot inte svara på frågorna i mönstringsunderlaget. Det kan bland annat bero på att du…

  • är svensk medborgare och folkbokförd utomlands.
  • är intagen för vård (psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård, sluten ungdomsvård eller särskilt ungdomshem).
  • har fått assistansersättning eller bilstöd från Försäkringskassan. Det kan även vara så att din förälder har fått vårdbidrag.
  • har blivit beviljad en LSS-insats från kommunen.

Varje år får vi underlag från Skatteverket om folkbokföring samt uppgifter från bland annat vårdinrättningar, kommuner, landsting och Försäkringskassan. Detta är vårt underlag när vi ska bedöma vilka som inte behöver lämna uppgifter till mönstringsunderlaget. Bedömer vi – utifrån de uppgifter vi får in om dig - att du inte behöver svara på frågorna får du inget brev med inloggningsuppgifter från oss.

Får du brevet med inloggningsuppgifterna måste du svara på frågorna i mönstringsunderlaget. Har du fått brevet med inloggningsuppgifterna, trots att du stämmer in på någon av punkterna ovan, kan du ta kontakt med våra handläggare. Du hittar kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-01-08

Skriv ut

Läs mer om dina skyldigheter.

Kort om lagen