Till sidans innehåll

Två vägar till mönstring och grundutbildning med värnplikt

Det finns två vägar till mönstringen och grundutbildningen med värnplikt. Den ena vägen går via kallelse till mönstring och den andra vägen går via en egen ansökan.

Från 1 januari 2018 sker all grundutbildning med värnplikt enligt lagen om totalförsvarsplikt. Det finns två vägar till mönstringen och grundutbildningen:

Alternativ 1: Kallelse till mönstring
Du blir kallad till mönstring utifrån de uppgifter du lämnar i mönstringsunderlaget.

Alternativ 2: Ansöka om prövning
Du blir inte kallad till mönstring och kan därför ansöka om att få pröva till grundutbildningen med värnplikt.

Så här funkar de två vägarna till mönstring och grundutbildning:

Lämna uppgifter till mönstringsunderlaget

Allt börjar med mönstringsunderlaget. Året du fyller 18 ska du lämna uppgifter om dig själv i ett mönstringsunderlag på minsida.rekryteringsmyndigheten.se. Mönstringsunderlaget är ett formulär med frågor om bland annat din hälsa, din fysik och din inställning till att göra grundutbildning med värnplikt. Uppgifterna använder vi sedan för att bedöma om du ska kallas till mönstring eller inte.

Besked om mönstring

När du och alla andra har lämnat uppgifter till mönstringsunderlaget väljer vi ut vilka som ska kallas till mönstring. Efter det får alla ett besked från oss om man ska mönstra eller inte.

FÖR DIG SOM BLIR KALLAD TILL MÖNSTRING (alternativ 1):

Mönstra

Du mönstrar antingen i Stockholm eller i Malmö. Mönstringen består av tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer.

Läs mer om mönstringen.

Inskrivning

I slutet av mönstringen får du träffa en inskrivningshandläggare. Handläggaren matchar dina resultat från mönstringen med de befattningar som finns. Innan du åker hem får du ett preliminärt besked om du ska göra grundutbildningen, var och som vad. Inom några månader efter mönstringen får du ett beslut om inskrivning.

FÖR DIG SOM INTE BLIR KALLAD TILL MÖNSTRING (alternativ 2):

Ansök om prövning till grundutbildning med värnplikt

Blir du inte kallad till mönstring kan du ansöka om att få pröva till grundutbildningen med värnplikt.  Det gör du på minsida.rekryteringsmyndigheten.se. Möjligheten att ansöka om att få pröva gäller även om du är äldre än 18 år.

Läs mer om vilka behörigheter som gäller på jobb.forsvarsmakten.se.

Svara på frågorna i rekryttestet

Uppfyller du kraven för att få ansöka ska du svara på frågorna i rekryttestet. Även om du har svarat på frågorna i mönstringsunderlaget måste du svara på frågorna i rekryttestet för att kunna komma vidare med din ansökan. Blir du godkänd på rekryttestet kan du boka tid för en prövning.

Pröva

Du bokar din tid för prövning på minsida.rekryteringsmyndigheten.se. Där kan du också boka din resa, om du har rätt till fri resa.

Under prövningen gör du samma tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer som de som mönstrar får göra.

Vägledande samtal och mönstring

I slutet av prövningen får du träffa en inskrivningshandläggare för ett vägledande samtal. Tillsammans går ni igenom dina resultat från prövningen och dina alternativ. I samtalet får du ta ställning till om du vill ansöka om att mönstra eller inte. För dig som ansöker innebär mönstringen att du kan bli inskriven till grundutbildning med värnplikt. Du behöver alltså inte göra om alla tester! Väljer du att mönstra omfattas du av samma skyldigheter som de som har blivit kallade till mönstring. Du avgör själv om du vill ansöka om att mönstra eller inte.

Innan du åker hem får du ett preliminärt besked om du ska göra grundutbildningen, var och som vad. Inom några månader efter mönstringen får du ett beslut om inskrivning. Blir du inskriven måste du göra utbildningen.

FÖR ALLA, BÅDE DIG SOM KALLAS TILL MÖNSTRING OCH DIG SOM GJORT EN ANSÖKAN:

Genomföra grundutbildning med värnplikt

Oavsett om du blir kallad till mönstring eller ansökt så gäller samma krav för att bli inskriven och samma villkor gäller under utbildningen.

Går du på gymnasiet avslutar du dina studier innan du börjar utbildningen.

Utbildningen inleds med en cirka tre månader lång grundläggande militär utbildning. Efter det fortsätter du med en befattningsutbildning i en till åtta månader. Längden på utbildningen varierar beroende på vilken befattning du är inskriven till. Försvarsmakten ansvarar för utbildningen och den genomförs på olika ställen i landet.

Läs mer om utbildningen på jobb.forsvarsmakten.se.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du, om du blir godkänd, söka jobb i Försvarsmakten, teckna avtal med hemvärnet eller utbilda dig vidare, till exempel till officer.

Alla som genomfört grundutbildningen med värnplikt med godkända resultat blir krigsplacerade. Det blir din befattning i händelse av höjd beredskap eller krig. När du är krigsplacerad kan du bli kallad till repetitionsutbildning.

Läs mer om krigsplacering och om repetitionsutbildning.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-01-04

Skriv ut

Ansökan om prövning till grundutbildning.

Läs mer