Till sidans innehåll

Samhällets säkerhet - allas ansvar

Du som fyllt 18 år räknas som myndig i Sverige. Det innebär att du har en lång rad rättigheter men också skyldigheter som samhällsmedborgare. Du har nu ansvar för ditt eget liv, din egen säkerhet, din egen hälsa och trygghet.

Jämfört med andra länder är Sverige ett tryggt och säkert land att leva i. Till vardags behöver de allra flesta av oss inte fundera över hur vi ska få mat, vatten, värme och ljus. Vi är vana vid att mobiltelefoner, Internet, kollektivtrafik, betalkort nästan alltid fungerar. Vi kan rösta i kommunal- och riksdagsval och vi kan fritt uttrycka våra åsikter utan att riskera fängelse eller förföljelse.

Om något händer

Sverige har varit förskonat från krig de senaste tvåhundra åren, men vi har drabbats och kommer sannolikt att drabbas av andra händelser som kan få svåra konsekvenser för befolkningen och kanske för hela vårt land. Riktigt stora påfrestningar på vårt samhälle i fredstid kallar vi för kriser.

Du har kanske egna erfarenheter av ett långvarigt elavbrott, översvämningar eller andra händelser som har drabbat den ort där du bor. Då vet du hur det känns när vardagens alla självklara bekvämligheter inte fungerar normalt. Du har kanske också reflekterat över vad viktigt det är att ha en beredskap, inte minst mentalt, om något skulle hända.

Hoten mot vårt samhälle

Hoten mot vårt öppna, demokratiska samhälle förändras över tid. Risken för en militär invasion betraktas av de flesta bedömare som ytterst liten. I stället ligger fokus på exempelvis influensapandemier, terrorangrepp, konsekvenser av klimatförändringarna och haverier i våra IT-system. I dagens globala värld kan en händelse på andra sidan jordklotet få kännbara konsekvenser även för oss här i Sverige.

För att öka vår egen säkerhet och för att solidariskt bidra till fred vid kriser och konflikter i vår omvärld har riksdagen beslutat att en av de viktigaste uppgifterna för det svenska försvaret är att delta i olika internationella insatser. Svenska soldater, men även civil personal, finns exempelvis på plats i Afghanistan och i flera länder i Afrika. Men försvaret kan också stödja det övriga samhället vid kriser här hemma.

Myndigheter, kommuner och landsting måste kunna hantera kriser. Men varje enskild individ har också ett ansvar för sin egen och anhörigas säkerhet. Hur ser din egen beredskap ut? Har du någon gång tänkt på vad du exempelvis skulle göra om elförsörjningen slås ut under flera veckor? Att ha en egen beredskap betyder att man är förberedd på att hantera sin egen situation och själv kan klara det omedelbara behov som kan uppstå vid en kris.

Tänk efter före

Det kan innebära att du i förväg tar reda på var du kan få aktuell information när något händer, att du har stearinljus, batteridriven radio och en ficklampa, dunkar att samla vatten i, konserver och annat som kan vara bra vid exempelvis ett långvarigt elavbrott.

Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början kommer att användas för att hjälpa äldre, sjuka och barn. Grupper som inte har förmåga eller resurser att ta ansvar för sin egen säkerhet. Vi andra måste ta vårt ansvar och tänka efter före.

Myndigheten för samhälsskydd och beredskap  Texten är skriven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Mejla till redaktionen@sakerhetspolitik.se om du har synpunkter eller frågor på innehållet. 

 

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2011-01-20

Skriv ut

Vill du veta mer?

Världskarta

Vill du veta mer om Sveriges krisberedskap och försvar kan du gå in på MSB:s särskilda webbplats för unga, www.sakerhetspolitik.se.