Till sidans innehåll

Förändrat hälsotillstånd inför mönstring

Om ditt hälsotillstånd förändrats sedan du lämnade uppgifter om dig själv är det viktigt att du hör av dig till oss.

För att du ska få möjlighet att prestera så bra som möjligt vid mönstringen är det viktigt att du tar kontakt med oss om det sker en förändring med ditt hälsotillstånd.

Ditt förändrade hälsotillstånd kan ha liten eller stor betydelse för din prövning och vi vill därför att du tar kontakt med oss och berättar vad som har förändrats. Du kan även behöva skicka in underlag som till exempel ett läkarintyg för att vi ska kunna göra en ny bedömning. Våra handläggare gör en ny bedömning utifrån dina nya förutsättningar och det underlag du skickar in till oss.

Vad är ett förändrat hälsotillstånd?

Ett förändrat hälsotillstånd kan till exempel vara att du blivit gravid, att du genomgått en utredning och fått en neuropsykiatrisk diagnos fastställd eller att du börjat ta medicin regelbundet. Om du känner dig osäker hör du av dig till vårt kontaktcenter och pratar med våra handläggare där.

Här kan du kontakta oss.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-09-28

Skriv ut