Till sidans innehåll

Förmåner när du mönstrar

I samband med mönstringen har du rätt att resa gratis till och från oss. Du får lunch och andra måltider och du har också möjlighet att övernatta om du behöver.  

Vilka förmåner du har rätt till under mönstringen framgår av bland annat Rekryteringsmyndighetens föreskrifter

Resor

Du har rätt till fri resa till och från mönstringen. Vanligtvis får du åka tåg klass 2 och lokaltrafik till mönstringslokalen. Bor du långt bort, och behöver åka dagen innan, kan du övernatta i våra lokaler. 

Du har bara rätt till en fri(betald resa) om du

  • Ska mönstra med plikt eller har ansökt om prövning till grundutbildning med värnplikt.

  • reser med de färdmedel som Rekryteringsmyndigheten har anvisat, och

  • följer de bokningsrutiner som Rekryteringsmyndigheten har hänvisat till

  • Resa ska göras med allmänna kommunikationsmedel om det inte finns särskilda skäl.

  • Du har rätt till sittplatsbiljett i 2 klass.

Övernattning

Om du måste övernatta när du ska mönstra gör du det i första hand i våra lokaler.

Mat

Vid mönstringen i Stockholm får du lunch på plats, det finns vegetariskt alternativ. 

Vid mönstringen i Malmö får du lunch på plats, det finns vegetariskt alternativ.

Försäkring

Den som inställer sig för mönstring eller annan uttagning enligt lagen om totalförsvarsplikt omfattas enligt 7 kap 2 § och 43 kap. socialförsäkringsbalken, (2010:110), av statligt personskadeskydd. Personskadeskyddet börjar gälla när den första resan påbörjas till mönstring eller annan uttagning och upphör när den sista resan från verksamheten har avslutats. Det statliga personskadeskyddet gäller för skador som uppkommer under skyddstiden.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-01-27

Skriv ut