Till sidans innehåll

Utbildningsreserven

Utbildningsreserven är en reservlista för vilka som kan genomföra grundutbildning om regeringen beslutar det.

Du är inskriven i utbildningsreserven i fem år och därefter skrivs du ut. Regeringen kan besluta om att ändra inskrivningen från utbildningsreserven till inskrivning för grundutbildning med värnplikt eller civilplikt om det behövs med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap. Om det med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap behövs kan regeringen även ta beslut om att förlänga inskrivningstiden i utbildningsreserven.

Det är våra handläggare på Rekryteringsmyndigheten som skriver in till utbildningsreserven vid mönstringstillfället eller efter genomförd nominering. Det är inget du själv kan ansöka eller önska, utan det bestämmer vi. Får du uppskov från värnplikten kan du bli placerad i utbildningsreserven.

Om du blivit inskriven i utbildningsreserven och vill genomföra grundutbildningen ska du begära ändrad inskrivning, då tar du kontakt med kontaktcenter som hjälper dig. Har du giltiga värden från mönstringen kan du få en ny inskrivning direkt. Om värdena inte längre är giltiga kan du kallas till en ny mönstring.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-03-12

Skriv ut