Till sidans innehåll

Fysiskt arbetsprov på testcykel

Syftet med det fysiska arbetsprovet är att få en uppfattning om din kondition, men även andra saker kan upptäckas. Någon gång visar sig till exempel knäskador eller gamla idrottsskador. 

Provet börjar med ett fem minuter långt submaximalt test. Det övergår direkt i ett maximalt test där belastningen ökas gradvis tills du inte orkar trampa mer.  
 
Under hela testet följer vi puls, belastning, trampfrekvens och tid på en dataskärm. Givetvis övervakar vi även på traditionellt sätt, så att ingen som cyklar mår dåligt. I så fall avbryter vi arbetsprovet omedelbart. 

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2010-12-30

Skriv ut