Till sidans innehåll

Läkarundersökning

Läkarundersökningen är en allmän hälsokontroll där läkaren väger in resultaten från de fysiska och medicinska testerna och bedömer "tjänstbarhet”.

Tjänstbarheten visar om och vilken typ av utbildning som du har förmåga att klara av. Den visar också i vilken mån du kan sköta den uppgift du utbildas för i en krigs- eller krissituation. 

Tjänstbarheten är en sammanfattande bedömning som inkluderar medicinska, psykologiska och psykosociala faktorer.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2010-12-30

Skriv ut