Till sidans innehåll

Vägledande samtal

När du är klar med prövningen kommer du träffa en inskrivningshandläggare. 

Ni kommer prata om dina resultat och vilka möjliga utbildningsplatser som är intressanta för dig. Du erbjuds en utbildningsplats som du har behörighet till och du kan tacka ja eller nej. Om du tackar ja till utbildningsplatsen kommer du per automatik att ansöka om att mönstra och bli värnpliktig. Här är det viktigt att du förstår vilka skyldigheter som kommer med att bli värnpliktig och att du tänker igenom ditt beslut. Tackar du nej till att mönstra och bli värnpliktig återtar du bara din ansökan.

När du blir värnpliktig har du inte möjlighet att hoppa av, du är enligt lag skyldig att fullfölja utbildningen. Du är inte heller garanterad en utbildningsplats. Rekryteringsmyndigheten har i uppdrag att placera den person som är mest lämpad på respektive utbildningsplats och det kan då bli konkurens om utbildningsplatserna. Du kan ha en reservplats med annan utbildningsinriktning eller ort om du inte får den utbildningsplats du helst vill ha.

Du kommer aldrig placeras på en utbildning som du inte är intresserad av och inte tackat ja till. Om du efter nominering inte får en utbildningsplats kommer du skrivas in i utbildningsreserven.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-01-05

Skriv ut