Till sidans innehåll

Officersprogrammet (OP)

Rekryteringsmyndigheten testar och bedömer dig som söker till officersprogrammet (OP). Försvarshögskolan administrerar ansökningarna.

Har du vistats på det Kinesiska fastlandet (inklusive flygplatser) eller annat område med känd spridning av coronavirus (2019-nCoV) inom fjorton dagar före symtomdebut och har feber, hosta eller andfåddhet så ska du inte genomföra någon prövning vid Rekryteringsmyndigheten. Istället för att besöka oss stannar du hemma och kontaktar 1177 för rådgivning.

Ska du genomföra prövning får du boka om din prövningstid eller kontakta kundsupporten. Du når kundsupporten på nummer: 0771- 24 40 30 eller via mail kundsupport@rekryteringsmyndigheten.se

 

Officersprogrammet – så går antagningen till:

1. Ansökan

Försvarshögskolan (FHS) administrerar ansökningarna till officersutbildningen. Försvarshögskolan meddelar sedan oss vilka sökande som ska kallas till antagningsprövning.

Är du en av dem som har gått vidare till antagningsprövningen kommer du att få brev från oss med en tid för prövning.

Under Viktiga datum för dig som söker till OP hittar du bland annat tider för när vi skickar ut kallelserna och när vi genomför antagningsprövningen.

Läs mer om utbildningen och de krav du måste uppfylla för att gå vidare i antagningen på fhs.se

2. Boka resa till antagningsprövningen

På baksidan av din kallelse hittar du allt du behöver veta för att boka en resa till antagningsprövningen. Om du bor nära någon av våra urvalsavdelningar har du inte rätt att få din resa betald utan då får du istället ta dig till antagningsprövningen på egen hand eller med lokaltrafiken 

3. Antagningsprövningen

Antagningsprövningen omfattar olika fysiologiska tester, medicinska bedömningar, lämplighetsbedömning samt en säkerhetsprövningsintervju. Läs mer om de olika momenten under Antagningsprövningen.

I kom-ihåg-listan hittar du allt du behöver ha med dig till antagningsprövningen.

Inför psykologintervjun ska du ha svarat på ett antal frågor om dig själv. Frågorna hittar du i intervjuunderlaget som finns som ifyllbar pdf. Svara på frågorna hemma innan du kommer till antagningsprövningen. Skriv ut och ta sedan med dig intervjuunderlaget till oss.

4. Efter antagningsprövningen

I slutet av antagningsprövningen får du ett dokument från yrkesvägledaren. Där framgår det vilket ditt nästa steg är.

Vill du veta mer om officersprogrammet?

Läs mer om officersprogrammet på Försvarshögskolans webbplats.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-02-04

Skriv ut