Till sidans innehåll

Officersprogrammet (OP)

Rekryteringsmyndigheten testar och bedömer dig som söker till officersprogrammet (OP). Försvarshögskolan administrerar ansökningarna.

Information angående covid-19/Coronaviruset

Ändrad prövning till Officersprogrammet
Med anledning av covid-19 har Rekryteringsmyndigheten stängt prövningen till Officersprogrammet som startar höstterminen 2020. Försvarshögskolan, Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten har nu tagit fram en alternativ lösning för prövningen.

Läs mer på Försvarshögskolans webbplats

 

Officersprogrammet – så går antagningen till:

1. Ansökan

Försvarshögskolan (FHS) administrerar ansökningarna till officersutbildningen. Försvarshögskolan meddelar sedan oss vilka sökande som ska kallas till antagningsprövning.

Anmälan till Officersprogrammet vid Försvarshögskolan är öppen december-januari varje år. Då kan du som genomför eller har genomfört grundutbildning med värnplikt, eller motsvarande, anmäla dig.

Är du en av dem som har gått vidare till antagningsprövningen kommer du att få brev från oss med en tid för prövning.

Läs mer om utbildningen, hur du ansöker och om de krav du måste uppfylla för att gå vidare i antagningen på Försvarshögskolans webbplats

2. Boka resa till antagningsprövningen

På baksidan av din kallelse hittar du allt du behöver veta för att boka en resa till antagningsprövningen. Om du bor nära någon av våra urvalsavdelningar har du inte rätt att få din resa betald utan då får du istället ta dig till antagningsprövningen på egen hand eller med lokaltrafiken 

3. Antagningsprövningen

Antagningsprövningen omfattar olika fysiologiska tester, medicinska bedömningar, lämplighetsbedömning samt en säkerhetsprövningsintervju. Läs mer om de olika momenten under Antagningsprövningen.

I kom-ihåg-listan hittar du allt du behöver ha med dig till antagningsprövningen.

Inför psykologintervjun ska du ha svarat på ett antal frågor om dig själv. Frågorna hittar du i intervjuunderlaget som finns som ifyllbar pdf. Svara på frågorna hemma innan du kommer till antagningsprövningen. Skriv ut och ta sedan med dig intervjuunderlaget till oss.

4. Efter antagningsprövningen

I slutet av antagningsprövningen får du ett dokument från yrkesvägledaren. Där framgår det vilket ditt nästa steg är.

 

 

Vill du veta mer om officersprogrammet?

Läs mer om officersprogrammet på Försvarshögskolans webbplats.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-08-05

Skriv ut