Till sidans innehåll

Ansökan till polisutbildningen

Rekryteringsmyndigheten har det övergripande ansvaret för ansökan, prövning och antagning. Universitets- och högskolerådet (UHR) granskar betyg och omdömen för att kontrollera studiebehörighet. Polisen gör en säkerhetsprövning på alla sökande som är godkända efter den medicinska och psykologiska prövningen.

Ansökan

Ansökan göras närsomhelst under året och består av två delar. 

Till ansökan >>

Del 1

I första delen av ansökan får du ange ditt personnummer och dina kontaktuppgifter i ett formulär på webben. Vi kontrollerar att du har fyllt 18 år samt att du är svensk medborgare. Det kontrollerar vi mot Skatteverkets register. 

Läs mer om behörighet på polisens webbplats

Del 2

Om du uppfyller de grundläggande kraven får du svara på del två i ansökan, ett webbaserat frågeformulär. I del två vill vi veta lite mer om dig för att kunna bedöma dina möjligheter att klara polisutbildningen och att arbeta som polis. Du kommer att få svara på ett antal frågor om bland annat din hälsa.

Är du godkänd på del två i ansökan så kontrollerar vi att du uppfyller den grundläggande och särskilda behörigheten, det gör vi med hjälp av universitets- och högskolerådet. Om du uppfyller kraven och är behörig så får du möjlighet att boka tid för prövning. Prövningen består av psykologiska och medicinska tester och bedömningar. Den görs på någon av våra prövningsenheter i Stockholm eller Malmö.

Läs mer om prövningen

 

Läs mer om utbildningens innehåll på polisen.se/blipolis

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-01-04

Skriv ut

Antagningskrav

Läs mer om antagningskraven till polisutbildningen på polisen.se