Till sidans innehåll

Välja område för aspiranttjänstgöringen

I den andra delen av ansökan till polisutbildningen ska du välja var du vill göra din aspiranttjänstgöring.

När du kommer till frågan i ansökan del två om var du vill göra din aspiranttjänstgöring ska du välja sex (6) olika polisområden. Först väljer du var du vill göra din aspiranttjänstgöring i första hand, sen i andra respektive tredje hand och så vidare. Du väljer genom att först välja polisregion och sen ett polisområde i den regionen. Du kan välja flera områden inom samma polisregion, men du ska välja totalt sex olika områden. 

Polisregion Nord kan du välja mellan områdena Norrbotten, Jämtland, Västernorrland och Västerbotten.

Polisregion Bergslagen består av områdena Dalarna, Värmland och Örebro.

Polisregion Mitt består av Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

Polisregion Stockholm kan du välja mellan områdena Stockholm City, Stockholm Nord, Stockholm Syd, Gotland och LPO Arlanda.

Polisregion Väst består av områdena Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg.

Vill du göra aspirantutbildningen i Polisregion Öst kan du välja mellan områdena Jönköping, Södermanland och Östergötland.

Polisregion Syd kan du välja mellan områdena Nordvästra Skåne, Malmö, Södra Skåne, Blekinge nordöstra Skåne och Kalmar Kronoberg.

Blir du antagen till polisutbildningen står det i ditt antagningsbesked var du ska göra din aspiranttjänstgöring.

Läs mer om polisutbildningen och aspiranttjänstgöringen på polisen.se/blipolis. 

Läs mer om hur Polisen är organiserad på polisen.se. 

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-01-04

Skriv ut