Till sidans innehåll

För dig som ska prövas till polisutbildningen

Så här går den medicinska och psykologiska prövningen till för dig som söker till polisutbildningen.

När det är dags för prövning är du välkommen till någon av våra enheter i Stockholm eller Malmö.

Kom ihåg att dagen kan se lite olika ut beroende på om du har prövat tidigare och har godkända resultat samt vid vilken tid på dagen du startar prövningen.

Observera! Blir du inte godkänd i ett moment får du inte fortsätta prövningen.

Om du söker till polisutbildningen och kommer till oss för medicinsk och psykologisk prövning kan din dag se ut ungefär så här:

Ankomst

Du registrerar din ankomst via en skärm i receptionen och blir sedan uppropad. Där får du visa upp din legitimation samt lämna din hälsodeklaration och simintyg.

Till hälsodeklarationen >>
Till simintyget (på polisens webbplats) >>

I receptionen får du en mapp som du ska använda för att förvara dina dokument i, till exempel cv/meritförteckning, betyg och intyg. Mappen innehåller också information från Polisen. Mappen är viktig och den har du med dig under hela dagen. Mappen med dina handlingar får du ta med dig hem efter prövningen.

Du får tillgång till ett skåp där du ska låsa in din mobiltelefon, dina träningskläder och annat som du har med dig till oss.

Observera! Det är förbjudet att ha med kamera, filmkamera, mobiltelefon eller annan utrustning som kan användas för fotografering, filmning eller ljudupptagning under den medicinska och psykologiska prövningen. Du får alltså inte ha med utrustningen vid de medicinska undersökningarna, kunskaps- och psykologprovet eller vid psykologintervjun.

Teoretiskt test och personlighetstest

När du har blivit registrerad blir du hänvisad till en datasal för att genomföra ett teoretiskt test. Blir du godkänd på det teoretiska testet får du även göra ett personlighetstest.

Resultatet av testerna blir sedan ett underlag till den intervju som psykologen genomför.

Gå igenom hälsodeklarationen

Du och en sjuksköterska går igenom din hälsostatus. Som underlag vid genomgången använder sjuksköterskan din hälsodeklaration.

Kontrollera syn, färgseende, hörsel, puls och blodtryck, vilo-ekg, längd, vikt och BMI samt muskelstyrka

Inför det fysiska arbetsprovet på testcykel kontrollerar vi ditt ekg, din puls och ditt blodtryck.
Vi mäter din muskelstyrka i de större muskelgrupperna i ben, rygg, armar och skuldror i en speciell mätutrustning. I samband med det kontrollerar vi även din vikt och längd för att kunna beräkna ditt BMI. De här undersökningarna och testerna genomför sjuksköterskan.

Träffa läkare

Läkaren går igenom dina resultat från de medicinska och fysiska tester du gjort och bedömer om du ska få göra det fysiska arbetsprovet på testcykel. Utifrån de krav som polisyrket ställer gör läkaren en bedömning av dina medicinska och fysiska förutsättningar att klara polisutbildningen och polisyrket.

Byt om till träningskläder!

Vår personal berättar för dig när det är dags att byta till träningskläder inför det fysiska arbetsprovet på testcykel. Vi har omklädningsrum med duschar som du kan använda. Handduk och duschtvål tar du med själv.

Fysiskt arbetsprov

Vid det fysiska arbetsprovet får du cykla på en testcykel där belastningen ökar gradvis. Syftet med det fysiska arbetsprovet är att få en uppfattning om din kondition.

Dags för dusch och ombyte!

Det fysiska arbetsprovet uppfattas av många som jobbigt och du kan bli ordentligt svettig. Efter arbetsprovet får du därför gå och duscha och byta om till dina vanliga kläder igen.

Psykologintervju

I slutet av dagen - eller nästa dag - blir du intervjuad av en psykolog. Till psykologintervjun ska du ha med dig cv/meritförteckning och dokument som styrker dina meriter, till exempel skolbetyg och intyg från arbetsgivare.

I psykologens uppgift ingår bland annat att bedöma om det finns något som kan äventyra din lojalitet och pålitlighet.

Drogtest

Om du är godkänd i alla moment i prövningen - och därmed kan bli antagen till polisutbildningen - ska du även genomgå ett drogtest. En sjuksköterska genomför drogtestet som sker i form av ett utandningsprov.

Säkerhetsprövningsintervju

I det sista momentet får du träffa en polis som genomför en säkerhetsprövningsintervju. Intervjun sker i våra lokaler och i anslutning till de andra momenten i prövningen.

Pauser och väntetider

Ibland kan du få vänta lite mellan de olika momenten, då kan du till exempel passa på att äta för att fylla på energi. I väntrummen finns också information från Polisen om polisyrket och om polisutbildningen som du kan läsa. Vår personal hämtar dig i väntrummet när det är din tur att fortsätta prövningen.

Vår personal berättar för dig när det blir dags för lunch.

Välkommen till oss på Rekryteringsmyndigheten!

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-12-07

Skriv ut