Till sidans innehåll

Giltighets- och spärrtider

Om du har prövat tidigare, och fått godkänt eller underkänt i något av momenten i prövningen, så påverkar det när du kan söka igen.  

Giltighetstider

Har du genomfört en prövning med ett godkänt resultat i ett av momenten nedan så är ditt resultat giltigt i 24 månader. Det beyder att du inte behöver göra om det momentet om du gör en ny ansökan och prövning inom 24 månader.  

 • Begåvnings- och personlighetstest - giltigt 24 månader
 • Fysiskt arbetsprov och muskeltest - giltigt 24 månader
 • Syn och färgseende - giltigt 24 månader
 • Hörsel - giltigt 24 månader
 • Medicinsk bedömning - giltigt 24 månader
 • Psykologintervju - giltigt 24 månader
 • Drogtest - giltigt 24 månader

 • Säkerhetsintervju - görs alltid om vid ny ansökan
 • Registerkontroll - görs alltid om vid ny ansökan

Spärrtider

Har du genomfört en prövning med ett underkänt resultat i ett av momenten nedan så får du en spärrtid. Det innebär att du inte kan göra en ny ansökan innan spärrtiden passerat. 

 • Begåvnings- och personlighetstest - spärrtid 12 månader
 • Fysiskt arbetsprov och muskeltest - spärrtid 3 månader
 • Synskärpa - ingen spärrtid
 • Färgseende - omprov medges inte
 • Hörsel - ingen spärrtid
 • Medicinsk bedömning - ingen spärrtid
 • Psykologintervju - spärrtid 12 månader
 • Drogtest - spärrtid 24 månader

 • Säkerhetsintervju - spärrtid 12 eller 24 månader
 • Registerkontroll - spärrtid 24 månader

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-01-20

Skriv ut