Till sidans innehåll

Medicinsk och psykologisk prövning

Om du uppfyller de grundläggande kraven och om vi bedömer att du har förutsättningar att klara polisutbildningen och att arbeta som polis får du komma på medicinsk och psykologisk prövning hos Rekryteringsmyndigheten.

Syftet med prövningen är att kontrollera att du har förutsättningar att klara polisutbildningen och att arbeta som polis. Testerna utgår därför från de krav som Polisen har fastställt och som ställs under polisutbildningen och i arbetet som polis.

Under prövningen kommer bland annat din kondition och styrka att mätas, tänk därför på att träna ordentligt innan så du kommer väl föberedd till din prövning. På polisen.se/blipolis finns tips på övningar inför prövningar.

Hälsodeklaration och simintyg

Innan du kommer till oss ska du fylla i en hälsodeklaration, den tar du med dig till prövningen och går igenom tillsammans med sjuksköterskan. Du måste också ha med dig ett godkänt simintyg när du kommer till prövningen. Det ansvarar du själv för att ordna.

OBS! Fram till och med den 31 mars behöver du inte ha med dig ett simintyg till prövningen. Kravet på simkunnighet kvarstår som tidigare och kommer att examineras under utbildningen. 

Kom i håg att ta med en giltig legitimation! 

 

Prövningen

Den medicinska och psykologiska prövningen består av följande moment:

Om du blir underkänd i ett av momenten så avbryts prövningen. 

Teoretiskt test och personlighetstest i datasal 

Den psykologiska prövningen startar med ett teoretiskt test och ett personlighetstest. Det teoretiska testet är det första du gör när du kommer till oss. Ditt resultat avgör om du går vidare till de medicinska testerna och psykologintervjun.

Synskärpeundersökning och färgseendeundersökning

Vi undersöker din synskärpa genom att du får läsa på en bokstavstavla och färgseendet undersöker vi med hjälp av färgseendetavlor. 

Om du har glasögon eller linser så ska du ta med synrecept från optiker. Om du har ett kraftigt synfel mer än glasögon/linsstyrka +7 eller -8 dioptrier för korrektion, så får synreceptet inte vara äldre än 2 år.

Hörselundersökning

Under hörselundersökningen sitter du med hörlurar i en ljudisolerad bur. Vi undersöker hörseln inom olika ljudfrekvenser.

EKG, puls- och blodtrycksmätning

Innan du utför det fysiska arbetsprovet registrerar vi ditt EKG. Samtidigt som EKG-registreringen registreras även din puls och ditt blodtryck. En läkare gör sedan en bedömning.

Fysiskt arbetsprov

Det fysiska arbetsprovet genomförs på testcykel (ergometercykel). Belastningen ökar gradvis tills du uppnått de krav som gäller eller tills du inte orkar längre. Syftet med det fysiska arbetsprovet är att få en uppfattning om din kondition.

Under hela testet följer vi puls, belastning, trampfrekvens och tid på en dataskärm. Givetvis övervakar vi även på traditionellt sätt, så att ingen som cyklar mår dåligt. I så fall avbryter vi arbetsprovet omedelbart.

OBS! För att minska smittspridningen på grund av Covid-19 genomförs för närvarande inte konditionstestet på cykel. Du behöver därför inte ta med träningskläder till din prövning.

Mätning av muskelstyrka

Vi mäter din sammantagna styrka i de större muskelgrupperna i ben, rygg, armar och skuldergördeln i en speciell mätutrustning.

Utförandet kan liknas vid ett marklyft av en skivstång mot ett motstånd upp till hakhöjd. Det räcker inte med bara styrka för att nå ett bra resultat. Du måste också ha rätt teknik och god koordinationsförmåga. Innan utförandet får du därför en noggrann information av sjuksköterskan som också demonstrerar lyfttekniken.

Registrering av längd, vikt och BMI

I samband med att vi mäter din muskelstyrka blir du vägd och mätt och ditt BMI (Body Mass Index) beräknas.

Läkarundersökning

Läkarundersökningen är en allmän och riktad hälsoundersökning. Läkaren väger också in resultaten från de fysiska och medicinska testerna.

Undersökningen utmynnar i en bedömning av din medicinska tjänstbarhet, det vill säga dina förutsättningar för att klara polisutbildningen och polisyrket.

Psykologintervju

I psykologens uppgift ingår att bedöma om det finns något som kan äventyra din lojalitet och pålitlighet. Resultaten från det teoretiska testet och personlighetstestet tillsammans med psykologintervjun är underlag för att bedöma din lämplighet att antas till utbildningen och att arbeta som polis.

Drogtest

Alla som söker till polisutbildningen och som kan komma ifråga för antagning måste genomgå ett drogtest i samband med prövningen. Om testet visar spår av droger innebär det undantagslöst att man blir avförd oavsett övriga testresultat eller bedömningar.

Om du avbryter eller får underkänt i något av momenten går du inte vidare i antagningsprocessen.

Polisen gör en säkerhetsprövning

Är du godkänd på den medicinska och psykologiska prövningen genomgår du en säkerhetsprövning som omfattar intervju och registerkontroll.

Intervjun görs av polisen men i våra lokaler under prövningstillfället.

Avslutande samtal

Är du godkänd i alla moment och har genomfört drogtest och säkerhetsprövning så har du ett obligatoriskt avslutande samtal. Där får du en preliminär antagning och får välja bland lediga skol- och aspirantplatser inom din giltighetstid. När resultatet på drogtest och säkerhetsprövningen är godkänt får du ett antagningsbesked på "min sida".

Är du underkänd i något av momenten så har du möjlighet att få ett avslutande samtal, samtalet är då frivilligt.

Om du inte blivit godkänd på prövningen

Om du inte når upp till kravprofilen får du återkoppling kring vilket moment i prövningen som du inte klarade. Du får däremot ingen djupare information exakt vad i momentet som inte nådde upp till kravprofilen. Det beror på att prövningens innehåll inte ska komma till allmän kännedom, eftersom det riskerar syftet med prövningen, att välja ut individer med förutsättning att klara utbildningen och arbetet som polis. 

Vi uppmanar dig som funderar över ditt resultat att läsa polisens kravprofil och reflektera över de personliga utvecklingsområden du kan tänkas ha. Polisens kravprofil

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-03-23

Skriv ut