Till sidans innehåll

Vad händer efter den medicinska och psykologiska prövningen?

Om du är godkänd i alla moment i den medicinska och psykologiska prövningen samt i säkerhetsprövningsintervjun går du vidare till nominering.

Vid nominering jämförs ditt meritvärde med andra som har en godkänd prövning för att se vem som ska antas till polisutbildningen alternativt stå som reserv. Det är Polisen som beslutar om du blir antagen.

Ditt meritvärde styr vilken skola du blir antagen till. Om ditt meritvärde inte räcker till för att bli antagen till ditt första, andra eller tredjehandsval så blir du tilldelad en plats vid ett lärosäte där det finns lediga platser. Observera att detta kan vara ett lärosäte som du inte ansökt till. 

När skolplatserna är fördelade utifrån meritvärde skickar vi ut antagningsbeskeden via brev. Om du är uttagen som reserv kan du bli antagen och kallad till utbildningen upp till tre veckor efter att utbildningen startat.

När du har blivit antagen väntar närmast utbildningsstart och polisutbildningen i fem terminer. Läs mer om utbildningen på polisen.se.

Under Viktiga datum för dig som söker till polisutbildningen kan du läsa mer om vilka tidpunkter som gäller för just din antagningsomgång.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-02-08

Skriv ut