Till sidans innehåll

Undersökningar för att pröva lämplighet

När du kommer till Rekryteringsmyndigheten gör vi en genomgång av din hälsa för att se så att du är fullt frisk och klarar av de olika delar som ingår i utbildningen. Det är Arbetsmiljöverkets kungörelse om Medicinska kontroller i arbetslivet som ligger till grund för bedömningen om lämplighet.

En del i utbildningen Skydd mot olyckor innebär rök- och kemdykning vilket ställer krav på den sökandes hälsa. Exempel på sjukdomar som gör att man inte är lämplig är bland annat insulinbehandlad diabetes, lungsjukdomar, astma, hjärt- och kärlsjukdomar samt psykiska funktionshinder.

Hos Rekryteringsmyndigheten får du träffa sjuksköterska och Läkare. Undersökningen hos oss innefattar följande:

  • Genomgång av ifylld hälsodeklaration
  • Syn- och hörseltest
  • Spirometri, test av lungfunktion
  • Längd och vikt (BMI),
  • Puls
  • Blodtryck 
  • Arbets-EKG
  • Läkarundersökning

Det här behöver du ha med dig till prövningen

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-01-04

Skriv ut