Till sidans innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att rekryteringsmyndigheten.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet) på följande delar av webbplatsen:

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Vissa av våra formulär och e-tjänster följer inte tillgänglighetsprinciperna. Dessa kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.
  • Vissa avsnitt på webbplatsen har inkonsekvent navigation.
  • Det finns vissa länkar som inte håller tillräckligt hög kontrast mot bakgrunden.
  • I-taggar används för att visa ikoner.
  • Vissa länkar identifieras endast med färg.
  • Det går inte att godkänna cookies med tangentbordet.

 Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen ska uppfylla lagkraven. 

Kontakta oss

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. E-post info@rekryteringsmyndigheten.se eller telefon 0771-24 40 00. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till DIGG - Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-09-18

Skriv ut