Till sidans innehåll

Vidimera

Genom att vidimera en kopia intygar två andra personer - som inte tillhör din familj - med namn, adress och telefonnummer att kopian stämmer överens med originalet. 

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2015-05-05

Skriv ut