Till sidans innehåll

Begära intyg, handlingar och registerutdrag

Intyg om värnplikt

Vi kan hjälpa dig med att utfärda intyg om totalförsvarsplikt, exempelvis om tjänstgöring eller befrielse från tjänstgöring. Skicka e-post till exp@rekryteringsmyndigheten.se. Ange ditt personnummer, namn och den adress du vill att vi skickar intyget till. Det underlättar för oss om vi får veta varför du behöver intyget.

Intyget kostar inget och vi kan utfärda det på svenska eller engelska.

Begära ut medicinska handlingar

Har du mönstrat eller antagningsprövat för Försvarsmaktens militära grundutbildning och vill ta del av resultatet? Då kan du kontakta Centrala läkarhandlingsarkivet. Centrala läkarhandlingsarkivet är bemannat vardagar klockan 08.00-15.00.

Telefon: 010-821 10 08
E-post: exp@rekryteringsmyndigheten.se

Läs mer om Centrala läkarhandlingsarkivet.

Du kan begära utdrag ur våra register

Du måste göra en skriftlig begäran och underteckna den om du vill göra ett registerutdrag. Du kan alltså inte skicka begäran som e-post. Skicka din begäran till Rekryteringsmyndigheten, Box 31, 651 02 Karlstad.

Läs mer under Du kan begära utdrag ur våra register.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-10-16

Skriv ut